Marknadsmeddelande 181/15 – Information om teckningsoption TO 1 i ahaWorld AB

Första dag för handel i bolagets teckningsoption TO 1 är den 11 november 2015. Sista dag för handel är den 12 maj 2016.

Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie i ahaWorld i maj 2016. Lösenpriset för teckningsoptionen är 80 procent av den volymvägda kursen baserat på tio dagar före lösenperioden, dock högst 4 SEK.

Teckningsperiod: den 2 maj 2016 till och med den 16 maj 2016.

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: AHA TO 1
ISIN-kod: SE0007465182
Orderboks-ID: 115383
Första dag för handel: Den 11 november 2015
Sista dag för handel: Den 12 maj 2016
Market Segment/no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 9 november 2015

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via

e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se

Om oss

ahaWorld's affärsidé är att via sina dotterbolag bedriva internet-baserat spel, och investera i nätbaserade spelföretag som har en lönsamhetspotential och skapa ett långsiktigt aktieägarvärde.