Tidigareläggning av kvartalsrapport Q3

ahaWorld AB kommer offentliggöra rapporten för det tredje kvartalet imorgon onsdag 18 november.

Tidigare kommunicerat datum för rapporten var den 20 november. Anledningen är att rapporten har blivit färdigställd tidigare än planerat.

För ytterligare information:
Goran Ristic, VD ahaWorld tfn +46 730 58 20 90, goran@ahaworld.se

Om aha-koncernen
Koncernen
ä ger fler speloperat örer som bedriver spelverksamhet på internet, ahaBingo, ahaCasino , Mobocasino, Swedencasino och Jackmob. ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av  2007. Koncernens k ärnverksamhet best å r av att via sina dotterbolag leverera den bästa  spelunderhå llningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen.Lä r k änna oss: ahaworld.se - För mer information: Goran Ristic,VD Aha World AB, Tel +46 730 58 20 90, e-mail goran@ahaworld.se - Cecilia Ritscher, Presskontakt Aha Bingo LTD , Tel +356 99098783, e-mail cecilia@ahabingo.com - L änkar: http://www.ahabingo.com , http://www.ahacasino.com , http://www.ahaworld.se www.mobocasino.com
http://jackmob.com
http://swedencasino.com

Om oss

ahaWorld's affärsidé är att via sina dotterbolag bedriva internet-baserat spel, och investera i nätbaserade spelföretag som har en lönsamhetspotential och skapa ett långsiktigt aktieägarvärde.

Prenumerera

Dokument & länkar