Ahlsell köper Toivola-Team Oy

Tovola-Team Oy är ett lokalt handelsföretag med etablering i Jyväskylä, Finland. Bolaget säljer ett brett sortiment av verktyg, transmissionsprodukter, industriförnödenheter och personlig skyddsutrustning. Omsättningen är ca 2 MEUR.

Jyväskylä är en intressant marknad med goda tillväxtmöjligheter. Ahlsell har sedan tidigare en etablering i Jyväskylä som säljer VVS- och Elprodukter. Verksamheten flyttar under våren till nya lokaler. Med förvärvet av Toivola-Team breddar vi vårt sortiment och stärker vår position och profil i regionen.

Frågor med anledning av denna information besvaras av Göran Näsholm, koncernchef, telefonnummer 0708-23 71 00, e-post goran.nasholm@ahlsell.se.

Om oss

Ahlsell är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Det unika kunderbjudandet omfattar över en miljon enskilda produkter och lösningar. Koncernen omsätter drygt 27 miljarder SEK och är noterat på Nasdaq Stockholm. De tre huvudmarknaderna Sverige, Norge och Finland står för cirka 97% av intäkterna. Med cirka 5 500 medarbetare, över 220 butiker och tre centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs!

Prenumerera