Ahlsell köper Verktygshuset i Kiruna AB

Verktygshuset i Kiruna är ett lokalt grossistföretag med etablering i Kiruna. Bolaget säljer ett brett sortiment av verktyg, maskiner, personlig skyddsutrustning och förnödenheter. Omsättningen är ca 50 MSEK.

Ahlsell har sedan tidigare verksamhet i Kiruna. Med förvärvet av Verktygshuset stärker vi vår position och profil i regionen och det ger oss nya möjligheter att utveckla vårt erbjudande till såväl Verktygshusets som Ahlsells kunder säger koncernchef Johan Nilsson. Verksamheten kommer drivas vidare i nuvarande lokaler och med nuvarande namn.

Frågor med anledning av denna information besvaras av Johan Nilsson, koncernchef,
telefonnummer 070-553 28 29, e-post johan.nilsson@ahlsell.se.
 
 
Ahlsell är det ledande tekniska handelsbolaget i Norden inom installationsprodukter, verktyg och maskiner. Ahlsell erbjuder professionella användare ett brett sortiment av varor och kringtjänster inom produktområdena VVS, El och Verktyg & Maskiner. Koncernen har en årlig omsättning om ca 22 miljarder SEK och ca 4 800 anställda.

Om oss

Ahlsell är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Det unika kunderbjudandet omfattar över en miljon enskilda produkter och lösningar. Koncernen omsätter cirka 30 miljarder SEK och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. De tre huvudmarknaderna Sverige, Norge och Finland står för cirka 97% av intäkterna. Med cirka 5 800 medarbetare, över 230 butiker och tre centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs!

Prenumerera