Ahlsell offentliggör prospekt och prisintervall i börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Singapore.

Den 6 oktober 2016 offentliggjorde Ahlsell AB (publ) (“Ahlsell” eller “Bolaget”) sin avsikt att genomföra en börsnotering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Idag offentliggör Bolaget prospekt och prisintervall i erbjudandet (”Erbjudandet”).

Ahlsell är en ledande distributör av produkter inom VVS, El och Verktyg & Förnödenheter till professionella kunder i Norden. Ahlsell har en unik affärsmodell i regionen, skapad för att på bästa sätt uppfylla både kunders och leverantörers affärsbehov, innefattande ett ”one-stop-shop”-koncept med ett brett omfång av geografier, produkter, försäljningskanaler och mycket tillförlitliga leveransmetoder. Ahlsells multisegmentsutbud av installationsprodukter stödjs av specialiserad och värdeskapande rådgivning. Förvärv är en viktig del av Ahlsells tillväxtstrategi och under perioden 2003 till 30 september 2016 förvärvades 51 företag. Under tolvmånadersperioden fram till 30 september 2016 uppnådde Ahlsell 23,7 miljarder SEK i nettoomsättning, justerad EBITA om 2,1 miljarder SEK och operativt kassaflöde om 2,2 miljarder SEK.

För fullständigt pressmeddelande följ länken https://www.ahlsell.com/borsnotering  

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Nilsson, VD och Koncernchef för Ahlsell. Tel: +46 708 15 84 85

Anna Oxenstierna, Investor relations Ahlsell. Tel: +46 708 15 84 85

Om oss

Ahlsell är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Det unika kunderbjudandet omfattar över en miljon enskilda produkter och lösningar. Koncernen omsätter cirka 30 miljarder SEK och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. De tre huvudmarknaderna Sverige, Norge och Finland står för cirka 97% av intäkterna. Med cirka 5 800 medarbetare, över 230 butiker och tre centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs!

Prenumerera