Nytt antal aktier i Ahlsell AB (publ)

Under oktober månad har antalet aktier och röster i Ahlsell AB (publ) förändrats med anledning av indragning av preferensaktier, bolagsordningsändring samt två nyemissioner av aktier i samband med genomförandet av Ahlsells börsintroduktion.

Antalet aktier i Ahlsell AB (publ) har ökat med 118 780 003 aktier och antalet röster har ökat med 173 969 968,6 röster. Efter ökningen uppgår det totala antalet aktier i Ahlsell AB (publ) till 436 302 187 aktier. Det totala antalet röster i Ahlsell AB (publ) uppgår till 436 302 187 röster. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 123 425 297,980762 kronor.

För ytterligare information kontakta:
Anna Oxenstierna, Investor relations Ahlsell. Tel: +46 708 15 84 85

Denna information är sådan information som Ahlsell AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2016 klockan 17:35 CET.

 

 

Ahlsell är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Vårt unika erbjudande omfattar över en miljon enskilda produkter och lösningar.

Vi omsätter cirka 24 miljarder SEK och 97 procent av intäkterna kommer från våra tre huvudmarknader Sverige, Norge och Finland. Med cirka 5000 medarbetare, över 200 butiker och tre centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs!

Om oss

Ahlsell är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Det unika kunderbjudandet omfattar över en miljon enskilda produkter och lösningar. Koncernen omsätter cirka 30 miljarder SEK och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. De tre huvudmarknaderna Sverige, Norge och Finland står för cirka 97% av intäkterna. Med cirka 5 800 medarbetare, över 230 butiker och tre centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs!

Prenumerera

Dokument & länkar