Korrigering: Ahlstrom-Munksjö Oyj: Förändring i AC Invest Five BV:s and AC Invest Six BV:s innehav

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 4 april 2017 kl. 17.30 CEST
Helsingfors, Finland

Korrigering: Ahlstrom-Munksjö Oyj: Förändring i AC Invest Five BV:s and AC Invest Six BV:s innehav

Ahlstrom-Munksjö Oyj har idag mottagit en korrigering relaterad till anmälan i enlighet med 9 kap. 5§ i finska värdepappersmarknadslagen från Ahlström Capital Oy för AC Invest Five BV:s och  AC Invest Six BV:s del. 

Den korrigerade anmälan kan läsas nedan i sin helhet.

Ahlstrom-Munksjö Oyj har den 3 april, 2017 mottagit en anmälan i enlighet med 9 kap. 5 § i finska värdepappersmarknadslagen från Ahlström Capital Oy för AC Invest Five BV:s och AC Invest Six BV:s del.

Enligt anmälan har andelen Ahlstrom-Munksjö aktier som ägs av AC Invest Five BV, ett indirekt helägt dotterbolag till Ahlström Capital Oy, underskridit flaggningsgränserna på 15 och 10 procent den 1 april 2017 (från 18,11 procent till 9,63 procent) till följd av fusionen varvid Ahlstrom Abp fusionerades med Munksjö Oyj. Därtill har andelen Ahlstrom-Munksjö aktier som ägs av AC Invest Six BV, ett indirekt helägt dotterbolag till Ahlström Capital Oy, överskridit flaggningsgränsen på 5 procent den 1 april 2017 (från 0 procent till 5,63 procent). På koncernnivå har ingen flaggningsgräns överskridits eller underskridits. Ahlstrom-Munksjös registrerade totala antal aktier och rösträtter på 96 438 573 aktier och rösträtter har använts för beräkningen av procentandelarna i anmälan.

Ahlström Capital Oy:s och dess dotterbolags andelar är de följande:

% av aktier och rösträtter % av aktier och rösträtter genom finansiella   instrument Summa av %-andelarna
Andel efter att flaggningsgränsen uppnåddes,   underskreds eller överskreds 14 708 380 - 15,32

Uppgifter om ägar- och röstandelen efter att flaggningsgränsen uppnåddes, underskreds eller överskreds:

Aktieserie/aktieslagISIN-kod   (om möjligt) Antal aktier och rösträtter %-andel av aktier och rösträtter
Direkt
 
(VPML 9:5)
Indirekt
  (VPML 9:6 och 9:7)
Direkt
  (VPML 9:5)
Indirekt
  (VPML 9:6 och 9:7)
FI4000048418 - 14 708 380 - 15,32
SUMMA 14 708 380  15,32

Hela kedjan av bestämmande inflytande (från den fysiska eller juridisk person som utövar den högsta bestämmanderätten), genom vilken aktier, rösträtter eller finansiella instrument förvaltas:

Namn %-andel av   aktier och rösträtter %-andel av   aktier och rösträtter genom finansiella instrument Summan av   aktier, rösträtter och finansiella instrument
Ahlström Capital Oy - - -
Ahlstrom Capital BV - - -
AC Invest Five BV 9,63 - 9,63
AC Invest Six BV 5,69 - 5,69

AC Invest Five BV är ett 100-procentigt ägt dotterbolag till Ahlstrom Capital BV och Ahlstrom Capital BV är ett 100-procentigt ägt dotterbolag till Ahlström Capital Oy. AC Invest Six BV är ett 100-procentigt ägt dotterbolag till Ahlstrom Capital BV och Ahlstrom Capital BV är ett 100-procentigt ägt dotterbolag till Ahlström Capital Oy.

Ahlstrom-Munksjö Oyj

Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Kombinerad årlig omsättning är cirka EUR 2,2 miljarder och antalet medarbetare är 6 200. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Företaget bildades 1 april 2017 genom en fusion av Ahlstrom Corporation och Munksjö Oyj. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.

Om oss

Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Årlig omsättning är cirka EUR 2,2 miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.

Prenumerera