Munksjö Oyj – Delningen av Ahlstroms affärsområde Label and Processing i Brasilien godkändes


MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE

FÅR INTE DISTRIBUERAS I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, SPECIELLA ADMINISTRATIVA REGIONEN HONG KONG I FOLKREPUBLIKEN KINA, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER FÖRENTA STATERNA.

Ahlstroms extra bolagsstämma har idag godkänt delningen av Ahlstroms affärsområde Label and Processing i Brasilien (Coated Specialties) i enlighet med delningsplanen. Delningen utgör en del av transaktionen där Munksjö AB kombineras med Ahlstroms affärsområde Label and Processing.

Enligt delningsplanen övergår alla tillgångar och skulder i Coated Specialties till Munksjö Oyj genom en partiell delning. Munksjö Oyj:s och Ahlstrom Oyj:s styrelser undertecknade den 13 maj 2013 en ny delningsplan för Coated Specialties och upphävde den tidigare delningsplanen. Den tidigare delningsplanen upphävdes eftersom inte alla regulativa godkännanden erhölls innan beslutet som fattades av Ahlstroms extra bolagsstämma den 27 november 2012 förföll.

I samband med verkställandet av Coated Specialties-delningen kommer Ahlstrom Oyj:s aktieägare att som delningsvederlag erhålla 0,265 nya aktier i Munksjö Oyj för varje aktie som de äger i Ahlstrom Oyj. Om antalet aktier som en aktieägare skulle få som delningsvederlag skulle vara ett bråktal så avrundas antalet aktier neråt till närmaste heltal.

Det nya beslutet om ett godkännande för delningen som fattades av Ahlstroms extra bolagsstämma innebär att vi nu kan fortsätta med att verkställa och slutföra kombinationen av affärsverksamheterna. Vi kan nu koncenterera oss på ett lyckat verkställande av Coated Specialties-delningen och därmed bilda ett av världens största specialpappersbolag” säger Jan Åström, koncernchef och verkställande direktör för Munksjö Oyj.

Verkställandet av delningen förväntas ske innan utgången av 2013.

Munksjö Oyj

 

För mer information:

Jan Åström, President and CEO, tel. +46 10 250 1001
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026

 

 

Viktigt meddelande

Detta dokument får inte distribueras i eller till Australien, Kanada, den speciella administrativa regionen Hong Kong i Folkrepubliken Kina, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Förenta staterna. Informationen i detta dokument utgör inte ett anbud om försäljning av eller infordran av att köpa de värdepapper som hänvisas till i dokumentet i någon sådan jurisdiktion där anbudet, infordran eller försäljningen enligt gällande värdepappersmarknadslagstiftning skulle vara rättsstridiga innan registrering, dispens från registrering eller annat godkännande erhållits.

Detta dokument är inte ett anbud om försäljning av värdepapper i Förenta staterna. Enligt Förenta staternas värdepappersmarknadslag av år 1933 (the U.S. Securities Act of 1933, med vederbörliga ändringar) får aktier inte bjudas ut eller säljas i Förenta staterna utan registrering eller dispens från registrering. Ahlstrom Abp, Munksjö AB och Munksjö Abp har inte registrerat och avser inte att registrera någon emission av aktier i Munksjö i Förenta staterna. Ingen publik emission av aktier i Munksjö kommer att ske i Förenta staterna.

Detta dokument distribueras och riktas endast till (i) personer utanför Förenade kungariket eller (ii) professionella investerare i enlighet med Artikel 19(5), Regel 2005 (Order 2005, "Regeln") i lagen om finansiella tjänster och marknader i Förenade kungariket (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005), eller (iii) vissa institutioner ("high net worth companies") och andra personer som detta dokument får riktas till i enlighet med Artikel 49(2)(a) till (d) i Regeln, eller (iv) personer som är medlemmar eller borgenärer i det bolag som detta meddelande hänför sig till i enlighet med Artikel 43(2) i Regeln (alla dylika personer i (i)-(iv) ovan benämns tillsammans "relevanta personer"). All investeringsaktivitet till vilken detta dokument hänför sig är endast tillgänglig för och kommer endast att idkas med relevanta personer. Andra än relevanta personer skall inte agera på basis av eller i övrigt ty sig till detta dokument eller någon del av dess innehåll.

 

 

Om oss

Ahlstrom-Munksjö i korthet Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.

Prenumerera

Dokument & länkar