Munksjö Oyj: Vimpu Intressenter Ab:s innehav i Munksjö har överskridit 5 procent

MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 21 november 2013 kl. 9.30 CET

Munksjö Oyj har den 21 november 2013 mottaggit en anmälan i enlighet med 9 kap. 5 § i finska värdepappersmarknadslagen, enligt vilken Vimpu Intressenter Ab:s innehav i Munksjö den 20 november 2013 överskridit gränsen på 5 procent.

Enligt anmälan har Virala Oy Ab:s (FO-nummer 0147485-7) indirekta innehav stigit till 1 974 635 aktier, vilket motsvarar 5,09 procent av det totala antalet aktier och röster i Munksjö. Enligt anmälan är Vimpu Intressenter Ab ett helägt dotterbolag till Atine Group Oy och Atine Group Oy är ett helägt dotterbolag till Virala Oy Ab.

Munksjö Oyj:s aktiekapital uppgår till 15 000 000 euro och består av 38 769 590 aktier. Alla aktier har lika rösträtt.

Munksjö Oyj


För mer information:
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026Munksjö – Materials for innovative product design
Munksjökoncernen är ett internationellt specialpappersföretag med ett unikt produkterbjudande till flera industriella applikationer och konsumentstyrda produkter. Grundat redan år 1862 är Munksjö bland de världsledande producenterna av högkvalitativa papper inom attraktiva marknadssegment så som dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper, slipbaspapper och stålmellanläggspapper. Munksjös globala närvaro och sätt att integrera med kundernas verksamheter, formar en global serviceorganisation med omkring 3 000 anställda. Produktionsanläggningarna finns i Frankrike, Sverige, Tyskland, Italien, Spanien och Kina. Munksjö Oyj är noterat på NASDAQ OMX i Helsingfors. Läs mer på www.munksjo.com.

Om oss

Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Årlig omsättning är cirka EUR 2,2 miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.

Prenumerera