Munksjö Oyj har tecknat ett nytt finansieringsavtal för att minska finansieringskostnaderna och förlänga löptiden


MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 11 september 2014 kl. 8:00 CEST

Munksjö Oyj har tecknat ett nytt finansieringsavtal för att minska finansieringskostnaderna och förlänga löptiden

Munksjö Oyj har tecknat ett nytt avtal om ett tidsbundet lån och syndikerad rörelsekredit om totalt MEUR 345 med en löptid om fem år.

Den nya finansieringen kommer att öka affärsverksamhetens flexibilitet och minska finansieringskostnaderna. Lånets ränta bestäms utgående från förhållandet mellan koncernens prioriterade nettolåneskuld och koncernens EBITDA-resultat. Beräknat utgående från den nuvarande skuldsättningsgraden och de nuvarande finansiella nyckeltalen, motsvarar besparingen på årsbasis 150 räntepunkter, beräknat på det utnyttjade beloppet, vilket motsvarar cirka MEUR 5 lägre finansieringskostnader per år.

Finansieringsavtalet har tecknats med Nordea, Danske Bank och SEB och ersätter bolagets tidigare finansieringsavtal om MEUR 365, som tecknades i maj 2013.

Den nya finansieringen förväntas genomföras före utgången av september 2014. I samband med återbetalningen av den nuvarande finansieringen under det tredje kvartalet 2014 kommer Munksjö att kostnadsföra en tidigare kapitaliserad finansieringskostnad om cirka MEUR 7, som inte påverkar kassaflödet. Den nya finansieringen kommer att ha en positiv kassaflödeseffekt från och med det fjärde kvartalet 2014.

Munksjö Oyj


För mer information:
Kim Henriksson, CFO, tel. +46 10 250 1015
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026Munksjö – Materials for innovative product design

Munksjökoncernen är ett internationellt specialpappersföretag med ett unikt produkterbjudande till flera industriella applikationer och konsumentstyrda produkter. Grundat redan år 1862 är Munksjö bland de världsledande producenterna av högkvalitativa papper inom attraktiva marknadssegment så som dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper, slipbaspapper och stålmellanläggspapper. Munksjös globala närvaro och sätt att integrera med kundernas verksamheter, formar en global serviceorganisation med omkring 3 000 anställda. Produktionsanläggningarna finns i Frankrike, Sverige, Tyskland, Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjö Oyj är noterat på NASDAQ OMX i Helsingfors. Läs mer på www.munksjo.com.
 

Om oss

Ahlstrom-Munksjö i korthet Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.

Prenumerera