Munksjö publicerar sin bokslutskommuniké för 2015 torsdagen den 11 februari 2016


MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 20 januari 2016 kl. 8:00 CET 

Munksjö publicerar sin bokslutskommuniké för 2015 torsdagen den 11 februari 2016 

Munksjö Oyj publicerar sin bokslutskommuniké för 2015 torsdagen den 11 februari 2016 cirka kl. 7:30 CET (8:30 EET). Bokslutskommunikén samt tillhörande material finns tillgängligt på www.munksjo.com/investerare efter publiceringen.

En direktsänd kombinerad press-, telefon- och webbkonferens ordnas på publiceringsdagen den 11 februari 2016 kl. 10.00 CET (11.00 EET) på restaurang Savoy, rum Dubletti (Södra esplanaden 14, sjunde våningen, Helsingfors). Rapporten presenteras av Jan Åström, verkställande direktör och koncernchef. Konferensen hålls på engelska. 

Konferensen sänds direkt på Internet och en inspelning kommer att finnas tillgänglig på samma webbadress senare samma dag. En länk till webbkonferensen finns i slutet av detta meddelande. 

Detaljer för webb- och telefonkonferensen

Telefonnummer i Sverige: +46 (0)8 5033 6539
Telefonnummer i Finland: +358 (0)9 6937 9543
Konferensens kod: 8871412 

Deltagare i telefonkonferensen ombeds ringa in 5–10 minuter innan konferensen börjar. 

Länk till webbkonferensen: http://qsb.webcast.fi/m/munksjo/munksjo_2016_0211_q4/ 


Munksjö Oyj För mer information:
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 72 703 63 36 Munksjö - Intelligent pappersteknologi 

Munksjö är en världsledande tillverkare av avancerade pappersprodukter utvecklade med intelligent pappersteknologi. Munksjö erbjuder och utvecklar kundspecifik innovativ design och funktionalitet i allt från ytskikt för golv, kök och möbler till releasepapper, konsumentnära förpackningar och energiöverföring. Omställningen till ett hållbart samhälle är en naturlig drivkraft för Munksjös tillväxt då produkterna kan ersätta icke förnyelsebara material. Detta är vad ”Made by Munksjö” står för. Munksjös globala närvaro och sätt att interagera med kunderna formar en internationell serviceorganisation med omkring 2 900 anställda och 15 anläggningar i Frankrike, Sverige, Tyskland, Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com. 
 

Om oss

Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Kombinerad årlig omsättning är cirka EUR 2,15 miljarder och antalet medarbetare är 6 200. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Företaget bildades 1 april 2017 genom en fusion av Ahlstrom Corporation och Munksjö Oyj. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.

Prenumerera