Munksjö publicerar sin delårsrapport för januari-september 2013 tisdagen den 19 november 2013


MUNKSJÖ OYJ,  BÖRSMEDDELANDE, 4 november 2013 kl. 12.30 CET

Munksjö Oyj publicerar sin delårsrapport för januari-september 2013 tisdagen den 19 november kl. 7.30 CET. Delårsrapporten samt tillhörande material finns tillgängligt på www.munksjo.com/investors efter publiceringen.

I tillägg till det finansiella resultatet för rapporteringsperioden januari-september 2013, innehåller rapporten i illustrativt syfte finansiell pro forma-information avseende affärskombinationen av Munksjö AB och Ahlstroms affärsområde Label and Processing i Europa och Brasilien.

Pro forma rapporten över totalresultatet i sammandrag för räkenskapsåret per den 31 december 2012 samt för de nio första månaderna 2013 är sammanställd förmodat att kombinationen hade slutförts den 1 januari 2012. Pro forma rapporten över den finansiella ställningen är sammanställd förmodat att den planerade delningen av Ahlstroms affärsområde Label and Processing i Brasilien hade slutförts den 30 september 2013. Verkställandet av delningen av Label and Processing i Brasilien förväntas ske innan utgången av 2013.

En direktsänd kombinerad press-, telefon- och webbkonferens för investerare, analytiker och media ordnas på publiceringsdagen kl. 10.00 CET (11.00 EET) på restaurang Savoy, rum Salikabinetti (Södra esplanaden 14, sjunde våningen, Helsingfors). Delårsrapporten presenteras av Jan Åström, verkställande direktör och koncernchef. Konferensen hålls på engelska. 

Konferensen sänds direkt på Internet och en inspelning kommer att finnas tillgänglig på samma webbadress senare samma dag.

Detaljer för webb- och telefonkonferensen

Telefonnummer i Finland: +358 (0)9 2313 9201
Telefonnummer i Sverige: +46 (0)8 5052 0110
Konferensens kod: 937161

Deltagare i telefonkonferensen ombeds ringa in 5–10 minuter innan konferensen börjar.

Länk till webbkonferensen

Munksjö Oyj


För mer information:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, tel. +46 10 250 1003 
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026
 

Om oss

Ahlstrom-Munksjö i korthet Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.

Prenumerera