Jubileumsseminarium i arbetets tecken Stockholm den 12 november 2015

Visionären Hans - Mr. Ahola himself - var dagens första talare. Han inledde dock med en urgammal tankeställare, en förgyllande historieblick. Ett bestående faktum är ju, att företagsverksamhet bygger på kundförhållanden, helst stamkundförhållanden. I Aholas modersmål (kokkolasvenska) kan även substantiv förekomma i superlativ; gårrkund utrycker den högsta intensiteten av att vara kund. År 1973 var Hans med när Ahola ingick företagets första internationella transportavtal. Kunden - Pacwire Ab, i Söråker representerad av Björn Rudström - premierades inför seminariepubliken som Aholas Gårrkund nummer 1.

I seminarieprogrammet utlovades högklassiga anföranden och branschens främsta expertis, vilket minsann levererades av tre experter med var sin infallsvinkel på dagens och framtidens logistik. Professor Olli Bräysys mycket intressanta inlägg handlade om möjligheter, speciellt i form av kostnadsbesparingar, som modern ruttoptimering kan erbjuda. PhD Per-Olof Arnäs kunde på ett fascinerande sätt beskriva hur digitaliseringen under de senaste årtionden förändrat vår logistiska verksamhetsmiljö. Den spännande frågeställningen i hans anförande var, huruvida denna omvandling endast är en anspråkslös prolog i väntan på framtidens utveckling. Även den mest inbitna humanisten - med tämligen begränsade ADB-kunskaper - lät sig imponeras, när dessa trevliga akademiker uppträdde. Det lär dock vara så, att lastbilen består, vilket uppfattades som ett glädjande budskap bland publiken. Sustainability developer Jörgen Ling, en infödd IKEA-länning, svarade för dagens aktuella kundcase. IKEA:s storlek förbryllar. I början av 1980-talet var företaget kolossalt i mångens ögon. En titt på Jörgens stolpdiagram avslöjade dock, att den dåvarande möbeljätten var en bråkdel av dagens IKEA. - IKEA does it IWAY.

Publiken var naturligtvis i en central roll i den interaktiva showen, med mingling inskrivet i programbladet. Det minglades kring och under de trevliga fikapauserna samt den smakfulla lunchen. Frågor ställdes och livlig diskussion förekom, både i samband med anföranden samt under Fredrik Snellmans programenliga frågestund.

En tillställning kan betygsättas på olika vis. Att kalla något för början på en tradition är ett berömligt vitsord. Visst ses vi igen?

Juhlaseminaari työn merkeissä

Tukholma 12. marraskuuta 2015

Visionääri Hans – Mr. Ahola himself – oli päivän ensimmäinen esiintyjä. Hän aloitti kuitenkin ikiaikaisella ajatuksella, kultareunaisella historiakuvalla. Pysyvä tosiasia toki on, että yritystoiminta rakentuu asiakassuhteille, mieluiten kanta-asiakassuhteille. Aholan äidinkielessä (kokkolanruotsi) substantiivistakin voidaan muodostaa superlatiivi; gårrkund ilmaisee asiakkaana olemisen enimmäismuodon. Vuonna 1973 Hans oli tekemässä Aholan ensimmäistä kansainvälistä kuljetussopimusta. Asiakas – Björn Rudströmin edustama Pacwire Ab Söråkerissa, Sundsvallin lähellä – vastaanotti seminaariyleisön edessä kunniamaininnan: Aholas Gårrkund nummer 1.

Seminaariohjelman mukaan luvassa oli korkeatasoisia esityksiä ja alan kärkiasiantuntemusta. Molempia myös saatiin kolmen asiantuntijan valottaessa tulevaisuuden logistiikkaa kukin omasta näkökulmastaan. Professori Olli Bräysy käsitteli erittäin mielenkiintoisessa puheenvuorossaan mahdollisuuksia, joita moderni reittioptimointi eritoten kustannussäästöjen muodossa tarjoaa. PhD Per-Olof Arnäs kuvasi kiehtovasti, kuinka digitalisointi on viime vuosikymmenten aikana muuttanut logistista toimintaympäristöämme. Hänen esityksensä jännittävä kysymys kuului, missä määrin koettu muutos on vain vaatimaton alkusoitto tulevan edellä. Perin rajallisin ATK-taidoin varustettu parantumaton humanistikin vaikuttui näiden kahden hauskan yliopistomiehen esiintyessä. Lienee kuitenkin niin, että kuorma-auton asema säilyy, mikä ilahdutti seminaariyleisöä. Syntyperäinen IKEA-maalainen Sustainability developer Jörgen Ling vastasi päivän asiakastapauksesta. IKEA hämmästyttää koollaan. 1980-luvun alussa moni mielsi yrityksen erittäin suureksi. Vilkaisu Jörgenin pylväsdiagrammiin paljasti kuitenkin, että tuolloinen huonekalujätti oli murto-osa tämän päivän IKEA:sta. - IKEA does it IWAY.

Yleisöllä oli luonnollisesti keskeinen roolinsa interaktiivisessa show’ssa, jonka yksi ohjelmanumero oli minglaus kahvitaukojen ja maittavan lounaan lomassa. Kysymyksiä tehtiin ja keskusteltiin, sekä osana esityksiä että Fredrik Snellmanin kyselytuokion yhteydessä.

On olemassa erilaisia tapoja arvioida tilaisuuksia. ”Alku perinteelle” on erinomainen arvosana. Tapaammehan taas?

Om oss

Vår vision är att vara ledande transportföretag när det gäller skapande av kundmervärde och effektivitet. Det är en ambitiös målsättning som vi enats om inom företaget, och som vi vill att kunderna också skall märka i alla kontakter med oss.

Dokument & länkar