Sommaren har redan nått Åhus Glass

Sommaren har redan nått Åhus Glass! Försäljningen ökade mycket kraftigt i april för Åhus Glass. Den budgeterade försäljningen gick rakt igenom taket. Produktområde Stycksaker ökade mest och med 25 procent mot budget. - Det är glädjande, säger Otto Albrektsson, VD för Åhus Glass, att vi så snabbt har mött marknadens förväntningar. Vi ser också direkt på hur aktiemarknaden haft förväntningar på våra produkter. - Ännu mer glädjande är, att det är våra nyheter, som slagit an på marknaden. Ökningen är allra kraftigast för våra nya glassorter Metropol kaffe och Lakrits. Den starka ökningen gäller främst för stycksaker, som är de produkter som ger den bästa lönsamheten. Försäljningen av stycksaker har ökat från cirka 3,8 Mkr I fjol till cirka 5,2 Mkr i år. Åhus Glass gör den 16 juni en speciell satsning för alla sina aktieägare under 16 år. Då bjuder företaget in alla aktieägare under 16 år till en Barnens Bolagsstämma på Skansen i Stockholm. Och den 6 juli blir det en motsvarande Barnens Bolagsstämma vid företaget i det 850-årsjubilerande Åhus på Skånes ostkust. Framgångarna för Åhus Glass har också gett kraftfulla spår på Aktietorget, där företagets aktie sedan den 28 december finns noterad. Kursen har sedan introduktionen ökat med 30 procent till 39 kronor den 21 maj. Åhus Glass policy är, att man tillverkar allt själva - också sylt, choklad och rippelsås. Företaget marknadsför enbart produkter som man själv tillverkar. För ytterligare information i detta ärende ring VD Otto Albrektsson, telefon 044-24 73 00 eller mobil 0708-14 38 23. Åhus Glass står för Svensk gräddglass sedan 1950. Företaget finns i Åhus vid Östersjöns rand på den skånska ostkusten. Det sedan starten familjeägda företaget blev publikt vid introduktionen på Aktietorget den 28 december i fjol. Åhus Glass omsatte under 1998 cirka 81 miljoner kronor, och företaget har 60 anställda. Telefon 044 - 24 73 00 FAX 044 - 24 73 85 Hemsida www.ahusglass.se e-post ahusglass@fdab.se Postadress Åhus Glass, Box 53, 296 21 ÅHUS ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/26/19990526BIT00180/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/26/19990526BIT00180/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar