AIK Fotboll AB: Delårsrapport Juli - September 2017

AIK Fotboll AB publicerar idag (2017-11-07) Q3 för perioden juli - september 2017.

Juli – September 2017

 • Rörelsens intäkter ökade med 2,6 MSEK från 44,0 MSEK föregående år till 46,6 MSEK. Ökningen beror bland annat på ökade intäkter från match&event och spelarförsäljningar med +3,0 respektive +2,9 MSEK medan intäkterna från sponsring och reklam samt souvenirförsäljning har minskat med -1,9 respektive -0,7 MSEK.
 • Rörelseresultatet ökade från 2,6 MSEK föregående år till 6,6 MSEK i år. Ökningen beror främst på en engångspost uppgående till 4,9 MSEK avseende den förlikning som överenskommits med operatören av Friends Arena för matchomkostnader 2015 & 2016. Rörelseresultatet fördelas mellan driftsresultat 5,6 MSEK (2,3) och transfernetto 1,0 (0,3).
 • Resultat per aktie uppgår till 0,24 SEK (0,12) för kvartalet.
 • Driftresultatet exklusive sign-on rensat för jämförelsestörande poster uppgår till 2,4 MSEK (2,3). Jämförelsestörande poster avser den förlikning som beskrivs ovan.
 • Kassaflödet för perioden uppgår till -25,0 MSEK i jämförelse med -6,4 MSEK föregående år. Kassaflödet har påverkats negativt av investeringar i spelartruppen med -13,3 MSEK (-0,6) och ett negativt kassaflöde från den löpande verksamheten med -11,5 MSEK (-3,0).

 • Under perioden har herrlaget spelat 6 (5) allsvenska hemmamatcher med en snittpublik på 16 886 (16 463) åskådare och 3 (2) hemmamatcher i UEFA Europa League med en snittpublik på 9 280 (10 212) åskådare.

Januari – September 2017

 • Rörelsens intäkter ökade med 78,0 MSEK från 112,2 föregående år till 190,2 MSEK. Förbättringen beror på intäkter från spelarförsäljningar som ökat med 85,5 MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 70,2 MSEK (-2,0) vilket fördelas mellan ett driftsresultat på -10,5 MSEK (-7,1) och ett transfernetto på 80,7 MSEK (5,0).
 • Resultat per aktie uppgår till 2,52 SEK (-0,10) SEK för perioden.
 • Driftresultatet exklusive sign-on  rensat för jämförelsestörande  uppgår till -7,4 MSEK (-3,0). Jämförelsestörande poster avser den förlikning som ägt rum under kvartalet samt  kostnader för skiljedomsprocess avseende samma tvist. Försämringen beror främst på cupmatchen under 2016 mot Hammarby som medförde ett netto på 3,0 MSEK detta år.
 • Kassaflödet för perioden uppgår till -0,2 MSEK i jämförelse med -8,3 MSEK föregående år. Förbättringen beror på främst spelartransfers.
 • Koncernens egna kapital uppgick till 89,1 MSEK (27,4) vid periodens utgång.

 • Under perioden har herrlaget spelat 12 (11) allsvenska hemmamatcher med en snittpublik på 18 225  (17 788) åskådare, 2 (3) hemmamatcher i Svenska cupen med en snittpublik på 3 517 (9 848) och 3 (3) hemmamatcher i UEFA Europa League med en snittpublik på 9 280 (8 851) åskådare.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • AIK Fotbolls herrlag kom på andra plats i Allsvenskan med 57 poäng.
 • AIK Fotbolls damlag ligger vid tidpunkten för publicering av denna rapport på tredje plats i Elitettan med 49 poäng.
 • AIK Fotboll har efter kvartalets utgång värvat från Enoch Kofi Adu som senast representerade den turkiska klubben Akhisar Belediyespor.

 AIK Fotboll bjuder in medlemmar och aktieägare till ett informationsmöte den 14 november 2017 gällande denna delårsrapport. Mer information om mötet finns på AIK Fotbolls officiella hemsida.

För fullständig rapport, se bifogad PDF-fil. I denna PDF-version har jämförelsetal under avsnitt januari-september 2017 sidan 1, punkt 4 (Driftresultat exklusive sign-on rensat för jämförelsestörande) korrigerats till -3,0 (minus) samt sidfoten är uppdaterad med rätt kvartalsperiod.


För ytterligare information kontakta:
Mikael Ahlerup, Verkställande direktör
070 - 585 36 46

Håkan Strandlund, Ekonomichef
070 - 431 12 61

Om oss

AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, damlag samt ett juniorlag för herrar. Herrlaget spelar 2018 i Allsvenskan, damlaget i Elitettan och juniorlaget, som utgör en viktig rekryteringsgrund för framtida spelare, spelar i U19 Allsvenskan Norra. AIK Fotboll AB är noterat på NGM Nordic Growth Market Stockholm. För ytterligare information kring AIK Fotboll besök www.aikfotboll.se.

Prenumerera

Dokument & länkar