AIK FOTBOLL AB (PUBL): NYEMISSIONEN I AIK FULLTECKNADES

AIK Fotboll AB (publ) (nedan ”AIK” eller ”Bolaget”) har slutfört den nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen den 9 januari 2011 i enlighet med bemyndigande från den extra bolagsstämman den 21 december 2010. Nyemissionen fulltecknades och tillför Bolaget cirka 20,2 MSEK före emissionskostnader.

AIK har under perioden 19 januari – 2 februari 2011 genomfört en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Emissionen tecknades till cirka 77,1 procent med stöd av teckningsrätter. Därutöver inkom anmälningar om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter motsvarande cirka 25,6 procent av emissionsbeloppet. Totalt övertecknades därmed nyemissionen med 2,7 procent. Emissionen är därmed fulltecknad och tillför Bolaget cirka 20,2 MSEK före emissionskostnader. Besked om tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning.

Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet med 20 159 994 SEK och uppgår därefter till 32 759 991 SEK. Antalet aktier ökar med 13 439 996 aktier, varav 1 350 000 aktier av serie A och 12 089 996 aktier av serie B och uppgår efter nyemissionen till 21 839 994 aktier, varav 2 193 750 aktier av serie A och 19 646 244 aktier av serie B. De nya aktierna emitterades till en kurs om 1,50 SEK per aktie.

Efter att ökningen av aktiekapitalet har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att ersättas med nya aktier, vilket beräknas ske i mitten av februari 2010.

Erik Penser Bankaktiebolag har varit finansiell rådgivare till Bolaget samt emissionsinstitut i samband med nyemissionen.

Informationen är sådan som AIK skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 februari 2011 kl. 08.00.

För ytterligare information kontakta:

Johan Strömberg, styrelsens ordförande

Mobil: 070-510 57 75

E-post: johan.stromberg@nordialaw.com

Om AIK Fotboll AB

AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag och ett juniorlag för herrar. Herrlaget spelar 2011 i Allsvenskan och juniorlaget, som utgör en viktig rekryteringsgrund för framtida spelare, spelar i Juniorallsvenskan samt deltar i nationella och internationella cuper och turneringar. AIK Fotboll AB har även ett samarbetsavtal med FC Väsby United, som spelar i Division 1 Norra. AIK Fotboll AB är noterat på NGM Nordic Growth Market Stockholm. För ytterligare information kring AIK besök www.aikfotboll.se.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller inom USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Om oss

AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, damlag samt ett juniorlag för herrar. Herrlaget spelar 2018 i Allsvenskan, damlaget i Elitettan och juniorlaget, som utgör en viktig rekryteringsgrund för framtida spelare, spelar i U19 Allsvenskan Norra. AIK Fotboll AB är noterat på NGM Nordic Growth Market Stockholm. För ytterligare information kring AIK Fotboll besök www.aikfotboll.se.

Prenumerera

Dokument & länkar