Bokslutskommuniké 2017

AIK Fotboll AB publicerar idag (2018-02-20) bokslutskommunikén för 2017.

Oktober– December 2017

 • Rörelsens intäkter minskade med 8,0 MSEK från 33,4  MSEK föregående år till 25,4 MSEK i år. Minskningen beror främst på  marknadsintäkter som minskat med 4,1 MSEK. Vidare minskade också intäkter från match&event med 1,4 samt intäkter av internationellt cupspel med 1,0 MSEK och transfers med 1,2 MSEK.
 • Rörelseresultatet minskade från -4,0 MSEK föregående år till -11,8 MSEK i år. Resultatminskningen beror främst på jämförelsestörande engångsposter som tillsammans  uppgår till -4,0 MSEK. Rörelseresultatet fördelas mellan driftsresultat -9,4 MSEK (-4,3) och transfernetto på -2,4 MSEK (0,3).
 • Resultat per aktie uppgår till -0,42 SEK (0,31) för kvartalet.
 • Driftresultatet exklusive sign-on rensat för jämförelsestörande poster uppgår till -5,0 MSEK (-4,3).  Kassaflödet för perioden uppgår till 6,1 MSEK i jämförelse med 6,8 MSEK föregående år.
 • Under perioden har herrlaget spelat 3 (4) allsvenska hemmamatcher med en snittpublik på 16 136 (12 698) åskådare.

Januari – December 2017

 • Rörelsens intäkter ökade med 69,7 MSEK från 145,7 föregående år till 215,4 MSEK. Förbättringen beror på intäkter från spelarförsäljningar som ökat med 84,2 MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 58,5 MSEK (-6,1) vilket fördelas mellan ett driftsresultat på -20,1 MSEK (-11,7) och ett transfernetto på 78,6 MSEK (5,6).
 • Resultat per aktie uppgår till 2,10 SEK (0,21) SEK för perioden.
 • Driftresultatet exklusive sign-on  rensat för jämförelsestörande  uppgår till -12,7 MSEK (-2,7).
 • Kassaflödet för perioden uppgår till +5,8 MSEK i jämförelse med -1,5 MSEK föregående år. Förbättringen beror på främst spelartransfers.
 • Koncernens egna kapital uppgick till 80,0 MSEK (34,2) vid periodens utgång.
 • Under perioden har herrlaget spelat 15 (15) allsvenska hemmamatcher med en snittpublik på 17 807  (16 431) åskådare.

 AIK Fotboll bjuder in medlemmar och aktieägare till ett informationsmöte den 21 februari 2018 gällande denna bokslutskommuniké. Mer information om mötet finns på aikfotboll.se

 För fullständig rapport, se bifogad PDF-fil.

För ytterligare information kontakta:

Håkan Strandlund, Tf VD

070 - 431 12 61

AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, damlag samt ett juniorlag för herrar. Herrlaget spelar 2018 i Allsvenskan, damlaget i Elitettan och juniorlaget, som utgör en viktig rekryteringsgrund för framtida spelare, spelar i U19 Allsvenskan Norra. AIK Fotboll AB är noterat på NGM Nordic Growth Market Stockholm. För ytterligare information kring AIK Fotboll besök www.aikfotboll.se.

Om oss

AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, damlag samt ett juniorlag för herrar. Herrlaget spelar 2018 i Allsvenskan, damlaget i Elitettan och juniorlaget, som utgör en viktig rekryteringsgrund för framtida spelare, spelar i U19 Allsvenskan Norra. AIK Fotboll AB är noterat på NGM Nordic Growth Market Stockholm. För ytterligare information kring AIK Fotboll besök www.aikfotboll.se.

Prenumerera

Dokument & länkar