Penser Access: Aino Health - 18% ökning av antal HealthManager-licenser

Intäkterna steg med 8% till SEKm 5,1 (4,7), jmf mot vår förväntan om SEKm 8. Avvikelsen beror primärt på att de nyligen tecknade licenserna inte är aktiverade än. Vi bedömer att under H2’18 kommer licenserna aktiveras vilket kommer att öka bolagets intäkter signifikant. Efter rapporten lämnar vi vårt försäljningsestimat för 2018e oförändrat men höjer 2019e med 11% drivet av de nya avtalen som tecknats på relativt kort tid. Vi ser fortsatt potential i aktien givet att likviditetssituationen löser sig genererat av 1) avtalet med ArcelorMittal, Finnair, Multi Contact 2) samarbetsavtal med Attendo och Emirates AI 3) den nya tjänsten BHi. Därav ser vi fortsatt en hög potential i aktien till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/18-okning-av-antal-healthmanager-licenser/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera