Hållbar turism tar fart: Airbnb-relaterade resor tillför europeiska städer ett värde på 340 miljarder Euro innan 2020

Airbnb lanserar också ett Community Tourism Programme till ett värde av 5 miljoner Euro för att ytterligare stödja lokala projekt som kan boosta hållbar turism som kommer lokalborna tillgodo   

Stockholm, 15 juni 2017 – Boendeplattformen Airbnb delar idag med sig av nya data som visar att resor där Airbnb används förväntas ge lokalsamhällen i Europa ett värde motsvarande 340 miljarder Euro och samtidigt stödja ca 1 miljon nya jobb i regionen fram till år 2020.   

Tillkännagivandet kommer efter det att Chris Lehane, policychef vid Airbnb, talade på OECD Forum 2017 förra veckan om hur resor där Airbnb-boenden används kan fungera som ett verktyg för att överbrygga sociala skillnader och gynna samhällsutvecklingen på ett lokalt plan.

- Fler människor bor hos varandra genom att använda Airbnb i Europa än någon annanstans i världen, säger Lehane. Det är en hälsosam och hållbar form av turism som säkerställer att värdet av europeisk turism stannar här i Europa och kan delas av många lokalsamhällen snarare än att tillfalla några få affärsgiganter.

När gäster använder sig av Airbnb behåller de lokala värdarna 97 procent av boendeavgiften, samtidigt som över hälften av de pengar som gästerna spenderar i samhällena där de bor går direkt tillbaka till lokalbefolkningen på plats. Den typiske Airbnb-värden i Europa tjänade 2 400 Euro på att dela med sig av sitt hem under 27 nätter 2016.

Satsar 5 miljoner Euro på nytt projekt för hållbar turism - ”Community Tourist Programme” 

För att hjälpa till att stödja tillväxten av hälsosam ”människa-till-människa”-turism som gynnar lokalsamhället, lanserar Airbnb idag också ett gemenskapsprogram för turism – ”Community Tourist Programme” - med målsättningen att investera 5 miljoner Euro i projekt som hjälper till att bevara och lyfta fram de bästa lokala sedvanorna, traditionerna och landmärkena som gör olika samhällen unika.

Fonden kommer att finnas tillgänglig för organisationer - inklusive välgörenhetsföreningar, ideella organ och samhällsgrupper – som behöver finansiellt stöd till sina innovativa lokala projekt.

- Vi vill arbeta med lokalsamhällen för att hjälpa till att lyfta fram och bevara de egenskaper som gör dem unika, säger Lehane. Airbnb har en lång historia av att stödja progressiva lokala initiativ som bidrar till att föra människor närmare varandra och vi är nu glada över att kunna fortsätta att spinna vidare på den traditionen här i Europa. 

Knyter ihop samhällen

De nya siffrorna som presenteras idag uppmärksammar även hur resor där Airbnb används bidrar till att knyta ihop samhällen. År 2020 uppskattas ca 24 miljoner boenden med värdar och gäster från olika länder i Europa att ske med Airbnb.

- Ett samhälle är som starkast är när människor delar med sig och välkomnar varandra, säger Lehane. Mot bakgrund av den växande politiska osäkerheten runt om i världen är det extra viktigt att människor förenas. Jag tror verkligen att det åligger ett särskilt ansvar på såväl plattformar som teknologiföretag att hjälp till att utveckla de principer som är viktiga för samhällen på olika håll i världen. Vi ser det som vår plikt och ett privilegium att fortsätta arbeta med samhällen och ledare i Europa och i övriga världen för att stötta lokala familjer, lyfta fram samhällen och använda teknologi för att föra människor samman.

Meddelande till redaktionen 

Prognostiserad ekonomisk påverkan och stöd för data om arbetstillfällen bygger på offentliggjord forskning av NERA över de 72 största städerna i Europa.

Prognoser för resetrender baserade på Airbnb-data som endast innefattar Europarådets medlemsländer.   

Högupplöst grafik som visar alla tiders 50 000 främsta internationella färdvägar på Airbnb i Europa finns tillgänglig här. 

Läs gärna mer om Airbnbs “Community Tourism Programme”, inklusive hur man söker bidrag, på www.airbnbcitizen.com 

För mer information, kontakta gärna

Jan Fredriksson, Northern Link PR för Airbnb

 jan@nlpr.se

070-716 00 68                                                                                  

Om Airbnb
Airbnb grundades 2008 med målet att skapa en värld där människor kan få en tillhörighet när de reser genom att kopplas samman till lokala kulturer och genom unika reseupplevelser. Marknadsplatsen inom Airbnb-gemenskapen erbjuder tillgång till miljontals boenden från lägenheter och villor till slott och trädkojor i fler än 65 000 städer och 191 länder. Med funktionen Experiences erbjuder Airbnb oöverträffad tillgång till lokala samhällen och intressen, medan funktionen Places låter människor uppleva dolda smultronställen som rekommenderas av lokala invånare. Airbnb drivs av människorna i dess community och är det enklaste sättet att tjäna en extra slant från det där extra utrymmet eller från att dela passioner, intressen och städer.

Prenumerera