Sverige och Norden behöver närmare 540 nya bränsleeffektiva flygplan de kommande 20 åren

Fram till år 2031 kommer de nordiska flygbolagen att behöva köpa in 536 nya passa­gerar­flygplan i storleksklassen över 100 passagerare, till ett värde av 56,8 miljarder dollar (mot­svarande ca 360 miljarder kronor med dagens dollarkurs). Det framgår av den nordiska specialstudie som den europeiska flygplanstillverkaren Airbus gjort av sin prognos Global Market Forecast.

353 flygplan behövs för att klara en förväntad tillväxt av passagerartrafiken, medan 183 plan ska ersätta äldre flygplansmodeller med mer bränsleeffektiva typer. Airbus prognos bygger på en analys av sju länder med sammanlagt drygt 35 flygbolag som idag flyger ca 280 plan i storleksklassen över 100 passagerare.

De nya passagerarflygplan som behövs i regionen omfattar 450 plan med en mittgång, som t ex Airbus A320-familj, och 86 plan med två mittgångar, som t ex Airbus A350 XWB och A330.

Flygtrafiken till, från och inom Sverige har ökat med 62 procent sedan 2002. Under samma period har den internationella flygtrafiken ökat med hela 93 procent. De främsta faktorerna för detta är ökad turism, en växande ekonomi samt en ökad levnadsstandard med större disponibla inkomster. Framför allt har trafiken till tillväxtmarknader som Asien/Stillahavs­regionen och de forna öststaterna ökat markant.

– Under de kommande 20 åren kommer flygresorna till och från Stockholm att öka med 3,5 procent om året. Samtidigt väntas trafikökningen mellan Sverige och tillväxtmarknaderna bli ännu större, med t ex en ökning på 5,5 procent till Asien och Stillahavsregionen, säger Andrew Gordon, som är Director Strategic Marketing & Analysis på Airbus.

– Det här är goda nyheter för flygbolagen i regionen och speciellt för dem i Sverige. Tillväxten i flygtrafiken innebär också ett ökat behov av moderna och bränsleeffektiva flygplan, något som ju är Airbus kärnverksamhet, säger Andrew Gordon.

* * *

Mediekontakter:

Heidi Carpenter, Media Relations Airbus, +33 60-725 64 88, heidi.carpenter@airbus.com

Robert Nyström, Comvision, 070-567 49 04, robert@comvision.se          

Till redaktionen:

Airbus Global Market Forecast ger en detaljerad analys av flygbranschens utveckling i världen. Den omfattar 300 specificerade passagerar- och fraktflöden, liksom utvecklingen år från år för världens flygbolag. Totalt ingår närmare 750 passagerarbolag och 190 fraktbolag. Därigenom täcker prognosen det väntade behovet av flygplan alltifrån inrikes och regionalt flyg ända till det största långdistansflygplanet på marknaden i dag: Airbus A380.

Mer information om Airbus Global Market Forecast, inklusive presentationer och regionala prognoser finns på www.airbus.com/company/market/forecast/

Airbus är en världsledande flygplanstillverkare och erbjuder de modernast och mest effektiva passagerarflygplanen i storleksklassen 100 till över 500 passagerare. Airbus, som har huvudkontoret i Toulouse i Frankrike, ingår i EADS-koncernen.


Taggar:

Om oss

Airbus är en av världens ledande flygplanstillverkare och levererar ca hälften av alla kommersiella flygplan. Produktprogrammet omfattar fyra modellserier med flygplan från 107 till 525 passagerarplatser: A320-familjen (A318/A319/A320/A321), widebody-planen i A330- och A350 XWB-familjen samt dubbeldäckaren A380. Över 17 200 flygplan har sålts till närmare 400 kunder över hela världen, och mer än 10 500 av dessa har hittills levererats. Airbus är ett globalt företag med en årsomsättning på drygt 66 miljarder euro 2016. Företaget har fyra divisioner: Kommersiella flygplan, helikoptrar, rymd och försvar. Cirka 134 000 personer av ett 100-tal olika nationaliteter är anställda inom design och tillverkning i Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Spanien, USA och Kina samt i dotterföretag i USA, Kina, Japan och Mellanöstern. Företaget har huvudkontoret i Toulouse i södra Frankrike. (www.airbus.com)

Prenumerera

Citat

Under de kommande 20 åren kommer flygresorna till och från Stockholm att öka med 3,4 procent om året. Samtidigt väntas trafikökningen mellan Sverige och tillväxtmarknaderna bli ännu större, med t ex en ökning på 5,7 procent till Asien och Stillahavsregionen
Andrew Gordon, som är Director Strategic Marketing & Analysis på Airbu