Universal Postal Union väljer AirClic för ny metod att spåra och övervaka postförsändelser

Universal Postal Union väljer AirClic för ny metod att spåra och övervaka postförsändelser Universal Postal Union, FN:s organ för globala posttjänster, meddelade idag att man valt AirClic som leverantör för en ny tjänst som ger leveransbevis för internationella paket och expressbrev. Tjänsten innebär att posttjänstemän kan öka effektiviteten och servicenivån av postutbärning med hjälp av en streckkodsläsare kopplad till sin mobiltelefon. Postverken i de 189 medlemsländerna i FN:s organ för globala posttjänster - Universal Postal Union (UPU), behandlar årligen 430 miljarder brev och paket. De har ständigt använt sig av nya framsteg inom transportteknologi för att betjäna sina kunder på över 700 000 utlämningsställen världen över. En stor utmaning har varit att exakt, effektivt och i realtid kunna bekräfta postleveranser och erbjuda effektiv sökning både till posten och till avsändaren. UPU har implementerat en global databas - International Postal System (IPS) - i 42 länder, men posttjänstemän har trots detta inte kunnat rapportera in information förrän de återvänt till sitt kontor. AirClic är ett internationellt företag som tillhandahåller verktyg för att effektivt koppla ihop Internet med människors vardagliga arbetssituation. Med sin mobila streckkodsläsare förser AirClic UPU:s Postal Technology Centre med teknik, som i sin tur utvecklar lösningar för servicebehovet hos UPU:s medlemmar. Genom att förse posttjänstemän med streckkodsläsare som kopplas till deras mobiltelefon, kan de läsa av paket och omedelbart lämna information och bekräfta en genomförd leverans var som helst i världen. Den mobila streckkodsläsaren kopplar trådlöst posttjänstemannen till IPS-databasen och underlättar därmed möjligheten att spåra en försändelse. Att när som helst kunna veta var varje försändelse befinner sig, när den kom fram och när den lämnade avsändaren är nu möjligt. Tjänsten är enkel och kostnadseffektiv och förväntas ha stor effekt på postuppföljning. - På UPU arbetar vi hårt med att underlätta introduktionen av nya globala posttjänster i enlighet med de behov våra verksamma postmedlemmar har. Genom att samarbeta med teknikpartners som AirClic, kan vi hjälpa postverk att pröva ny teknik utan att de själva behöver investera tid och pengar i att knyta egna samarbetsavtal, säger Steve Gray, Program Manager E-business på UPU. Tjänsten är baserad på AirClics Click-Thrutm-teknik som på ett enkelt sätt ger mobiltelefonanvändare möjligheten att trådlöst nå och använda information och tjänster omedelbart. Även andra användningsområden, baserade på behov hos både posttjänstemän och kunder, är under utveckling. Den nya tekniken kommer att presenteras på PostExpo-mässan i Genève 9-11 oktober. För mer information, se www.postexpo.com. För mer information, kontakta: Marcus L. Nilsson, Business Development, AirClic Inc. Tel: 08-685 07 47 Mobil: 070 589 8947 E-mail: marcus.nilsson@airclic.se Steve Gray, Program Manager, e-Business, postal technology Centre, International Bureau of the Universal Post Union, Switzerland. Tel: +41 31 350 3116. AirClic Inc. AirClic Inc. har utvecklat ett system som tillsammans med exempelvis en mobiltelefon, en PC eller handdator med Internetuppkoppling hjälper användaren att enkelt nå en mångfald av affärs- och konsumentapplikationer. Uppkopplad på Internet kan användaren läsa in en streckkod eller knappa in en streckkods nummerserie för att direkt komma till aktuell information, tjänst, butik eller transaktion på webben. Detta görs idag med hjälp av AirClics ClicThrutm-teknik och streckkodsregister, som länkar en speciell streckkod till webbsidor djupt inne i en webbplats med rätt information eller transaktionskapacitet. Koderna kan tryckas på förpackningar - som idag, samt på andra typer av trycksaker. AirClic är ett amerikanskt bolag med Symbol Technologies, Goldman Sachs, Ericsson samt Motorola som huvudägare. Huvudägarna har gemensamt satsat 290 miljoner dollar för bolagets tekniska utveckling. AirClic är idag världsledande inom tekniken att länka streckkoder till Internet. För mer information, besök www.airclic.com. Universal Postal Union UPU är ett specialiserat organ inom FN som övervakar den globala posthanteringen. UPU grundades 1874 och är med sina 189 medlemsstater världens största distributionsnätverk. Mer än 6 miljoner postanställda arbetar på över 700.000 utlämningsställen världen över och hanterar årligen cirka 430 miljarder brev och paket. För mer information, besök www.upu.int. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/09/20011009BIT01000/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/09/20011009BIT01000/bit0001.pdf

Dokument & länkar