Airsonett får 70 miljoner i nyemission -banar väg för internationell lansering av Airshower®-tekniken

Industrifonden och SEB investerar tillsammans 55 miljoner kronor och befintliga aktieägare de resterande 15 miljoner i medicinteknikföretaget Airsonett AB. Nyemissionen sker i tre steg över tre år med 35 miljoner i första steget. Det nya kapitalet öppnar dörren för en kommande lansering av Airsonetts unika produkt för astmatiker även på den internationella marknaden.

Airsonett AB forskar och utvecklar icke-farmaceutiska hjälpmedel som minimerar allergen och annan luftförorening. Applikationen i form av en luftdusch är framförallt ett betydelsefullt hjälpmedel för allergiker och astmatiker. Kliniska studier som genomförts på Karolinska Universitetssjukhuset och Allergicentrum på Linköpings Universitetssjukhus visar på mycket goda resultat av hjälpmedlet Airsonett Airshower® som är unik på marknaden.

- Detta är en mycket intressant investering i ett bolag med en unik förebyggande medicinsk teknologi för allergiska astmatiker. Airsonett har lyckats konstruera en maskin inom ett område där många har försökt, men misslyckats och detta kommer vara en av få medicinfria förebyggande behandlingar för dessa patienter säger Dr Viktor Drvota, ansvarig för affärsutveckling inom life science på SEB Venture Capital.

- Airsonett AB är ett medicintekniskt företag med en produkt som spås goda framtidsutsikter. Astma och allergier hör till de vanligaste kroniska sjukdomarna i världen och där de samhällsekonomiska kostnaderna bara i Sverige uppgår till cirka 7 miljarder kronor. Efterfrågan på hjälpmedel är stor, konstaterar Lars Persson, Investment Manager inom Industrifondens Life Science-område.

Airsonett Airshower® är idag en internationellt godkänd medicinsk produkt och finns även med i Hjälpmedelsinstitutets förteckning över rekommenderade hjälpmedel. Uppemot ett hundratal personer med astma använder idag Airshower® hemma för lindring av symtom. I jämförelser med andra astmamediciner på marknaden står sig Airsonett Airshower® som ett prisvärt alternativ där skillnaden i kostnad per dag är konkurrenskraftigt i förhållande till traditionell astmabehandling.

- Det känns bra att så kompetenta investerare som Industrifonden och SEB väljer att investera i Airsonett. Med nytt kapital kan vi fortsätta med fler europeiska studier där resultatet kan styrka vad vi sett tidigare – att Airsonett Airshower® kan ha en mycket positiv inverkan på personer med astmatiska och allergiska besvär. Det är också ett viktigt steg på vägen till lansering av Airsonett Airshower® även på den globala marknaden säger Dan Kristensson, VD för Airsonett AB.

Media

Media

Dokument & länkar