Luft för kvalitetsmedvetna!

Luft för kvalitetsmedvetna! Luften är vårt viktigaste livsmedel! Vårt livsmedelsintag består av ca 1kg fast föda, 3 kg vätska och 20 kg luft per dygn! Egentligen borde vi intressera oss minst lika mycket för luften vi andas, som för maten vi äter. Det synsätt som präglat begreppet "functional food", d.v.s. att vi kan påverka vårt hälsotillstånd positivt genom födointaget, borde även gälla luften vi släpper in i våra lungor. Hittills har intresset fokuserats på när luften är hälsovådlig. För dålig luft finns gränsvärden, men när är luften så bra att den är nyttig? För astmatiker och allergiker har luftens innehåll en uppenbar och avgörande betydelse för livskvaliteten. Här krävs luft av helt annan kvalitet än vad man talar om inom arbetsmiljöområdet. Sannolikt spelar luftkvaliteten långsiktigt en mycket påtaglig roll för allas hälsa, välbefinnande och prestationsförmågor. Airsonett Airshower är en ny effektiv luftrenare från Airsonett AB. Den ger individen möjlighet att under stora delar av dygnet själv bestämma över innehållet i luften man andas. Airsonett Airshower är avsedd för personligt bruk. Den ger en sittande eller liggande person en andningszon med luft av renrumskvalitet. Den renade luften når andningszonen utan omblandning och nedsmutsning samtidigt som man får en effektiv rening av hela rummet. En luftrenare med Airsonett Airshower´s egenskaper har en rad användningsområden: Inom astma- och allergiområdet finns stora och starkt ökande behov, såväl inom vården som i hemmen. Man kan nu snabbt och billigt skapa renzoner utan stora ingrepp vare sig i familjelivet eller i bostaden. Även för ett växande antal KOL-patienter och andra med kroniska andningsproblem kan Airsonett Airshower vara till hjälp, exempelvis genom förbättrad sömn. I "sjuka hus" och andra hemmiljöer med höga halter av irriterande ämnen kan man skapa zoner med luft av renrumskvalitet innan sanering genomförts. För känsliga personer i arbetslivet kan man skapa rena zoner t.ex vid stillasittande arbete på kontor eller i industrin. Inom exempelvis vården kan Airsonett Airshower bidra till personligt skydd mot luftburen smitta. På sikt kan man även tänka sig att man via luften från Airsonett Airshower tillföra låga koncentrationer av ämnen/läkemedel för att lindra, behandla eller förebygga sjukdomar. Ytterligare information kan erhållas från Airsonett AB 0431-40 25 90, www.airsonett.se bilder finns att hämta under produkter på företagets hemsida ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/10/20011010BIT00360/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/10/20011010BIT00360/bit0002.pdf

Dokument & länkar