Konkurrensverket godkänner Volatis planerade förvärv av Akademibokhandeln och Bokus

Konkurrensverket har idag, 1 juni 2017, beslutat att lämna Volatis planerade förvärv av Akademibokhandeln Holding AB utan åtgärd vilket innebär att förvärvet av Akademibokhandeln och Bokus kan genomföras.

Som tidigare meddelats har Volati tecknat avtal om att förvärva aktierna i Akademibokhandeln Holding AB från Accent Equity 2012 (71,7 procent), J.P. Killberg Bokhandelsaktiebolag (11,1 procent), Stiftelsen Bokförlaget Natur & Kultur (11,1 procent) och Krasse & Co AB (1,0 procent). Ledningen i bolaget kommer att ligga kvar med ett ägande motsvarande 5,2 procent av aktierna i Akademibokhandeln Holding AB. Förvärvet var villkorat av att Konkurrensverket skulle lämna sitt medgivande till förvärvet. Volatis tillträde av aktierna förväntas genomföras den 3 juli 2017 och bolaget kommer från och med detta datum att konsolideras i Volati.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mårten Andersson, VD Volati AB, 072-735 42 84, marten.andersson@volati.se

Mattias Björk, CFO Volati AB, 070-610 80 89, mattias.bjork@volati.se
Maria Hamrefors, VD Akademibokhandeln Holding AB, 070-601 92 05, maria.hamrefors@akademibokhandeln.se

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Akademibokhandeln Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juni 2017 kl 17:40.

Om Akademibokhandeln Holding AB (publ)

I Akademibokhandeln Holding AB (publ) ingår den marknadsledande bokhandelskedjan Akademibokhandeln med 108 butiker (centralägda och franchise), samt nätbokhandeln Bokus, som erbjuder flera miljoner böcker från hela världen. Med visionen ”Läsglädje för alla, varje dag” vänder vi oss till privatpersoner, företag, bibliotek och offentlig verksamhet. Gruppen ägs av investeringsfonden Accent Equity 2012, J.P. Killberg & Son Bokhandelsaktiebolag, Stiftelsen Bokförlaget Natur & Kultur samt ledning och styrelse. Mer information finns tillgänglig på hemsidorna www.akademibokhandeln.se och www.bokus.com

Taggar:

Om oss

I Akademibokhandeln Holding AB (publ) ingår Bokhandelsgruppen i Sverige AB som driver den marknadsledande bokhandelskedjan Akademibokhandeln med 108 butiker (centralägda och franchise), samt nätbokhandeln Bokus, som erbjuder flera miljoner böcker från hela världen. Med visionen ”Läsglädje för alla, varje dag” vänder vi oss till privatpersoner, företag, bibliotek och offentlig verksamhet. Gruppen ägs av investeringsfonden Accent Equity 2012, J.P. Killberg & Son Bokhandelsaktiebolag, Stiftelsen Bokförlaget Natur & Kultur samt ledning och styrelse. Mer information finns tillgänglig på hemsidorna* www.akademibokhandeln.se och www.bokus.com

Prenumerera

Dokument & länkar