Hög omsättning bland kommunchefer

Sex av tio kommuner har bytt högsta chef sedan valet 2014. Närmare var fjärde kommun har haft minst tre kommundirektörer under perioden. Det visar en ny undersökning som gjorts av Chefstidningen, Akademikerförbundet SSR:s HR- och ledarskapsmagasin.

Chefskarusellen snurrar snabbt i kommunerna. Chefstidningen har tidigare granskat chefsomsättningen under den förra mandatperioden, 2010-2014. Då hade sex av tio kommuner bytt ut den högsta chefen och trenden med höga chefsavgångar i kommuner fortsätter.

Den nya undersökningen visar att 147 kommuner, 59 procent av de som svarat, har haft minst två kommundirektörer sedan förra valet. 23 procent av de svarande kommunerna har haft minst tre kommunchefer sedan förra valet.

Det finns också rena ”katapultkommuner”, tio kommuner har haft minst fyra kommunchefer sedan det förra valet.

De kommuner som haft flest kommunchefer är alla små kommuner med stora utmaningar och med färre än 15 000 invånare.

– Vi ser det här som något mycket olyckligt och negativt, det påverkar hela organisationen när den högsta chefen lämnar eller tvingas lämna, säger Margaretha Sandberg, ordförande för Svensk Chefsförening.

På frågan varför cheferna har slutat anger 26 procent av kommunerna att det handlat om uppsägningar eller överenskommelser om att sluta.

– Det behövs en tydlig rollfördelning och aktiv dialog så att cheferna får rätt förutsättningar. Det är ofta otydligt och då uppkommer samarbetsproblem mellan den politiska ledningen och chefen, säger Hanna Broberg, chefsstrateg på Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening.

Läs hela granskningen här.

Fakta om undersökningen:

Chefstidningen har frågat samtliga kommuner hur många kommunchefer (högsta tjänstemän) de haft från den 1 september 2014 fram till den 30 april 2018 (tf kommunchefer inräknat). 248 av 290 kommuner svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 86 procent. Undersökningen genomfördes i maj 2018.

Kontakt:

Margaretha Sandberg, ordförande Svensk Chefsförening 070 - 886 97 75

Hanna Broberg, chefsstrateg Akademikerförbundet SSR/Svensk Chefsförening 070 – 829 44 90

Svensk Chefsförening är föreningen för chefer inom Akademikerförbundet SSR som organiserar över 70 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare och socionomer. Förbundet är det fjärde största inom Saco.

Prenumerera