Akademikerförbundet SSR har anlitat Christer Romilson för att utreda framtida lönebildning

Akademikerförbundet SSRs styrelse anser att det är mycket viktigt att förbundet arbetar kontinuerligt för att utveckla lönebildningen på arbetsmarknaden.

Att bestämma vilken lönemodell eller vilken förhandlingsordning som ska gälla för förbundets medlemmar inom en sektor är beroende på hur vår partsställning ser ut inom avtalsområdet. Det finns stora utmaningar för att komma åt de strukturella löneskillnaderna på arbetsmarknaden. Vi har sett hur arbetsgivarnas samordning har stärkts under de senaste åren och att kollektivavtalen har kommit att likriktas.

Akademikerförbundet SSRs styrelse har nu tillsatt Christer Romilson som utredare. Han har fått i uppdrag att titta på utvecklingen av lönebildningen med ett inledningsvis brett perspektiv. I uppdraget ingår också kartläggning av det som hänt vad gäller partsställning, villkor och löneutveckling. Och att komma med förslag på hur lönebildningsprocessen kan utvecklas.

– I uppdraget ligger också att granska hur kollektivavtalen kan utvecklas och stärkas för att ge medlemmarna bättre förutsättningar att påverka lönen, säger Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR.

– Det behövs en bred diskussion om hur lönebildningen fungerar idag och hur den kan förbättras. Därför blir det intressant att utvärdera vad som hänt de senaste decennierna och se om det kan leda till förslag för framtiden, säger Christer Romilson.

Christer Romilson har tills för några dagar sedan varit ordförande för Offentliganställdas Förhandlingsråd, OFR. Han har tidigare under många år varit ordförande för Lärarförbundet.

Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR, 070-622 39 78                                
Christer Romilson, 070-537 65 04     

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet som är fjärde störst inom Saco organiserar 63 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.

Taggar:

Om oss

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet som är fjärde störst inom Saco organiserar över 70 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.

Prenumerera