Allt sämre arbetsmiljö för arbetsförmedlarna.

Ny undersökningAkademikerförbundet SSR i samarbete med Saco-S Af, presenterar en ny undersökning som gjorts av Novus. De har tillfrågat 2951 akademiker på Arbetasförmedlingen, med 70 procents svarsfrekvens.

Arbetsbelastningen på arbetsförmedlingen är hög tycker 84 procent. Bland arbetsförmedlarna, är siffran 91 procent. Många arbetsförmedlare är missnöjda med sin arbetssituation och tycker inte att de hinner med sina arbetsuppgifter. Dessutom tycker de att deras arbetsmiljö har försämrats det senaste året.

Nästan hälften är mer missnöjd med den psykosociala arbetsmiljön idag, jämfört med ett år sedan. Arbetsförmedlare är den yrkesgrupp på arbetsförmedlingen som svarat att de är mest missnöjda.

-Vi är mycket oroliga för den ansträngda arbetssituationen hos våra medlemmar. Faran är att många anställda försvinner från myndigheten och då tappar vi kompetens. Det är också risk för att sjukfrånvaron ökar, som redan i dag är för stor, säger Saco-S arbetsförmedlingens ordförande Christer Gustafsson.

Var femte tillfrågad anser sig inte ha förutsättningar att leva upp till intentionerna i de lagar och förordningar som arbetsförmedlingen ska följa.

- Våra medlemmar vittnar om att regelverket och detaljstyrningen gör det omöjligt att göra ett bra jobb. Arbetsförmedlingsuppdraget har utökats och kravet på dokumentation och uppföljning har stärkts. Detta är en svår ekvation och något måste göras nu för att medlemmarna ska kunna göra ett bra jobb, fortsätter Christer Gustafsson.

I undersökningen framgår det att endast 40 procent anser att de helt eller delvis klarar kärnuppdraget.

-Arbetsförmedlingen måste fokusera på sitt kärnuppdrag, att rusta och stödja människor till ett jobb och förmedla arbete. Att få professionalisera verksamhetenen och skapa en organisation som kan anpassa sig till de lokala förutsättningarna. Men detta innebär också att det krävs en förändring av den svenska arbetsmarknadspolitiken, avslutar Christer Gustafsson

De som jobbar på Arbetsförmedlingen utsätts även för hot och våld eller trakasserier i sitt arbete. Var tionde har blivit utsatt för hot eller våld, och var tredje har utsatts för någon form av trakasserier eller kränkningar. Totalt uppger 34 procent att de utsatts för endera hot och våld, kränkningar eller trakasserier. Motsvarande siffra för arbetsförmedlarna är 42 procent.

-Mycket allvarligt. Det kan aldrig accepteras att någon utsätts för hot och våld eller trakasserier på sin arbetsplats. Här har arbetsgivarna ett stor ansvar för att förebygga dessa situationer. Professionellt arbete med utsatta människor kräver en trygg och säker arbetsmiljö, avslutar Christer Gustafsson.

Hela undersökning bifogas eller kan läsas på www.akademssr.se och bifogas här.

Christer Gustafsson tel 010 486 36 11

Stina Andersson, press- och kommunikationschef, telefon 08-617 44 87, mobil 070-618 44 87, e-post stina.andersson@akademssr.se

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet som är fjärde störst inom Saco organiserar 65 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.

Om oss

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet som är fjärde störst inom Saco organiserar över 70 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.

Prenumerera

Dokument & länkar