Året då a-kassan blev lägre än försörjningsstödet

I dag presenterar Akademikerförbundet SSR en ny rapport

Idag står många utan arbetslöshetsförsäkring och allt färre får ut en ersättning som kan kallas inkomstbaserad. Men mest anmärkningsvärt är att a-kassan i år har blivit lägre än försörjningsstödet! En ensamstående som blir arbetslös kan idag få maximalt 10 472 kronor netto i månaden i a-kassa. Motsvarande person i försörjningsstöd ensamstående boende i Stockholm får ut 10 805 kronor efter skatt.

Det handlar inte om att försörjningsstödet är för högt, utan att a-kassan nu är ohållbart låg. Vad vi ser är att en inkomstbaserad försäkring – a-kassan som nu är lägre än det behovsprövade stödet – försörjningsstödet.

 Det vi också vet är att nästan varannan, 115 000 personer, som har försörjningsstöd i Sverige har det av det enda skälet att de är arbetslösa. När vi studerar Socialstyrelsens statistik över orsaker till försörjningsstöd blir det tydligt att bara en av sju i Sverige idag har försörjningsstöd av de skäl som lagen syftade på – att vara tillfälligt och det sista skyddsnätet. Till det kommer helt anmärkningsvärt orsaker till varför personer har försörjningsstöd som att de jobbar heltid men inte klarar sig på sin lön, eller väntar på utbetalning av lön eller på en barnomsorgsplats, säger Heike Erkers förbundsordförande Akademikerförbundet SSR.

I tolv år har den maximala dagersättningen i arbetslöshetsförsäkringen legat på 680 kronor om dagen. Ingen kan idag få ut mer än 10 472 kronor i månaden efter skatt i arbetslöshetsförsäkring. Det motsvarar en bruttolön på 15 000 kronor i månaden. Långt under ingångslöner för nästan alla jobb.

 A-kassan är inte längre en omställningsförsäkring mellan jobb utan en övergång från en vettig ekonomisk situation till ekonomiskt undantagstillstånd. En sådan livssituation minskar dramatiskt förutsättningarna att hitta nästa jobb, säger Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR.

De senaste decennierna visar på en dramatisk förändring av de svenska trygghetssystemen. De som från början var tänkta att baseras på inkomstbortfallsprincipen håller nu på att bli trygghetssystem på samma nivå som försörjningsstöd.

– Vi har en för svag välfärd när människor inte längre klarar sig på de ”inkomstbaserade” försäkringssystemen – a-kassa och sjukförsäkring, fortsätter Ursula Berge.

– Så här stora hål i trygghetsnätet kan vi inte ha. Trygghetssystemen måste fungera, men också arbetsmarknadspolitiken så att människor kommer ut i arbete. Nu är det dax att visa på den politiska viljan för att skapa ett jämlikt samhälle med välfärdssystem värda namnet, avslutar Heike Erkers.

Hela rapporten finns som bilaga och går att hämta på www.akademssr.se

Heike Erkers förbundsordförande 0706-22 39 78, Ursula Berge, samhällspolitisk chef  0706-229605

Stina Andersson, press- och kommunikationschef, mobil 070-618 44 87, e-post stina.andersson@akademssr.se

Henrik Alfredsson, pressekreterare, mobil 0727-17 44 06, e-post henrik.alfredsson@akademssr.se

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet som är fjärde störst inom Saco organiserar 64 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.

Om oss

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet som är fjärde störst inom Saco organiserar över 70 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.

Prenumerera

Citat

Så här stora hål i trygghetsnätet kan vi inte ha
Heike Erkers, förbundsordförande