Digert program under Socionomdagarna 2015

Socionomdagarna är den givna mötesplatsen för kvalificerat socialt arbete. Årets upplaga på Stockholmsmässan den 14-15 april innehåller över hundra seminarier och föreläsningar.

Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers hälsar välkommen klockan 9 den 14 april tillsammans med barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér och Ewa Larsson, vikarierande socialborgarråd i Stockholm.

Mona Sahlin, regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande extremism, föreläser samma dag klockan 11 vid en extrainsatt programpunkt.

Bland övriga deltagare finns journalisten Sanna Lundell, Lars Dencik, professor i socialpsykologi och Olivia Trygg, generalsekreterare för stiftelsen Trygga barnen.

Seminarierna spänner över ämnen som barns uppväxtvillkor i turbosamhället, lyckade strategier i familjebehandling, stöd till ensamkommande ungdomar och äldres rätt till kultur.

Klockan 14.30 den 14 april genomförs ett seminarium om Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården med Titti Fränkel, utvecklingschef Akademikerförbundet SSR, Cecilia Grefve, regeringens samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården samt Åsa Furén Thulin, sektionschef SKL.

Hela programmet finns på socionomdagarna.se.

Socionomdagarna arrangeras av Akademikerförbundet SSR i samarbete med Stockholms stad. Evenemanget organiseras av Informa IBC Sweden.

Kontakt:

Jenny Grenander, biträdande enhetschef Akademikerförbundet SSR, 0727-14 44 07, jenny.grenander@akademssr.se

Cecilia Axelsson, pressekreterare, 0706-90 44 23, cecilia.axelsson@akademssr.se

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet som är fjärde störst inom Saco organiserar 65 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.

Om oss

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet som är fjärde störst inom Saco organiserar över 70 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.

Prenumerera