Förebyggande socialt arbete starkt eftersatt i Malmö

Arbetssituationen i socialtjänsten i Malmö har förbättrats jämfört med 2016, men det är fortfarande sju av tio som har en hög arbetsbelastning. Mer än var tredje anser att personalomsättningen har ökat det senaste året. Det framgår av en ny undersökning som Novus har gjort för Akademikerförbundet SSR. Den visar också att tre av fyra socialsekreterare i Malmö anser att socialtjänsten arbetar för lite med förebyggande insatser.  

Fler är nöjda med sin arbetssituation idag jämfört med den undersökning som gjordes 2016. Nu svarar 66 procent att de är nöjda, en ökning från 47 procent. Andelen nöjda ligger därmed nu på samma nivå som i riket i stort.

Nästan hälften av socialsekreterarna anser att man klarar kvaliteten och rättssäkerheten enligt socialtjänstlagens intentioner. För två år sedan var andelen bara 28 procent.

– Det är naturligtvis positivt att utvecklingen går åt rätt håll. Men det är ändå oroväckande att fyra av tio anser att man inte klarar av att följa lagen. Det är ett grundkrav att arbetsförhållandena är sådana att det sociala arbetet kan utföras rättssäkert, säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.

Arbetssituationen är fortfarande tuff. Tre av tio har varje vecka svårt att sova på grund av oro för arbetet och hälften av de tillfrågade uppger att det händer varje månad. 

Sju av tio socialsekreterare har allvarligt övervägt att söka arbete utanför socialtjänsten, en oförändrad nivå jämfört med för två år sedan. Undersökningen ger klart besked om vad arbetsgivaren kan göra för att erfaren personal ska stanna kvar. På den frågan svarar 75 procent höjd lön och 56 procent minskad arbetsbelastning. 51 procent vill se mer kompetensutveckling och 48 procent ökad grundbemanning.

Arbetsbelastningen tillsammans med löneläget toppar listan över vad som upplevs som de största problemen. Därefter kommer personalomsättningen och bristande resurser. 

En del förbättringar har genomförts, framgår det av undersökningen. Omkring en fjärdedel av socialsekreterarna uppger att bemanningen har ökat och att kompetensutveckling har erbjudits. Men hälften av de tillfrågade är tveksamma till om arbetsgivaren har gjort något för att behålla erfaren personal.

– Vi har arbetat aktivt med arbetsmiljön för socialsekreterarna och det är glädjande att se att det rör sig i rätt riktning. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Vi har problem med att behålla och rekrytera erfaren personal. Här ser vi att lönerna är en viktig fråga. I Malmö stad är det liten lönespridning mellan nyexaminerade och erfarna, säger Hanna Ljungberg, huvudskyddsombud för Akademikerförbundet SSR i Malmö stad. 

Det förebyggande sociala arbetet prioriteras inte. Tre av fyra socialsekreterare anser att socialtjänsten i Malmö arbetar för lite med förebyggande insatser. På frågan om vad som krävs för att det ska öka svarar åtta av tio att det behövs budgetsystem som kan ta långsiktiga hänsyn.

– Det förebyggande sociala arbetet är generellt eftersatt i hela landet. Kortsiktiga budgethänsyn får alldeles för ofta styra. Vi vet att tidiga insatser kan betyda stora vinster både för samhället och de enskilda människorna. Här krävs det ett radikalt omtänkande. Vi bidrar gärna till en dialog i de frågorna, säger Heike Erkers.

Fakta:

* Akademikerförbundet SSR organiserar sju av tio socialsekreterare.

* Novus har på förbundets uppdrag genomfört en rikstäckande kartläggning av socialsekreterarnas arbetssituation med totalt 2 227 intervjuer under perioden 18 januari – 26 februari 2018.

* I delrapporten för Malmö stad ingår 201 intervjuer.

* Den förra undersökningen genomfördes i februari och mars 2016.

Kontakt:

Heike Erkers, förbundsordförande 070 – 622 39 78

Hanna Ljungberg, huvudskyddsombud Malmö stad 070 – 848 21 08

Cecilia Axelsson, presschef 070 – 690 44 23

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet som är fjärde störst inom Saco organiserar över 70 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.

Om oss

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet som är fjärde störst inom Saco organiserar över 70 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.

Prenumerera