Försörjningsstödet – dags för en Total Remake?!

Hur skulle en social trygghet kunna se ut där arbetslösa fanns i arbetslöshetsförsäkringen, sjuka i sjukförsäkringen, och ålderspensionärer i pensionssystemet? Det låter självklart, men idag finns hundratusentals av dem istället i försörjningsstöd. I samband med seminariet presenteras två rapporter av Heike Erkers och Tapio Salonen. 

Lunchseminarium i Almedalen
Tid: Onsdag 3 juli kl 11:30-12:30
Plats: Kårhuset Rindi, lilla salen, Tage Cervins gata 1, Visby

Medverkande:
Tapio Salonen, professor socialt arbete Malmö högskola
Ursula Berge, samhällspolitisk chef Akademikerförbundet SSR
Irene Wennemo, tidigare huvudsekreterare i socialförsäkringsutredningen
Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR

Moderator: Boa Ruthström, Arena Idé

Varmt välkomna!

Stina Andersson, press- och kommunikationschef Akademikerförbundet SSR, mobil 070-618 44 87

Boa Ruthström, chef Arena Idé, mobil 073-654 13 15

Seminariet är ett samarbete mellan Akademikerförbundet SSR och Arena Idé.

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet är det fjärde största inom Saco och organiserar 62 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.

Arena Idé är tankesmedjan inom Arenagruppen, som verkar för att stimulera en framtidsinriktad samhällsdebatt och för att så många som möjligt kan delta i samtalen om vår gemensamma framtid.

Om oss

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet som är fjärde störst inom Saco organiserar över 70 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.

Prenumerera