Försörjningsstödet i kommunerna ökar med 28 procent,ny undersökningNy undersökning Försörjningsstödet i kommunerna ökar med 28 procent.
Undersökningen genomfördes under tiden den 25 maj till den 8 juni. Novus Opinion har på uppdrag av Akademikerförbundet SSR intervjuat 200 chefer inom individ- och familjeomsorgen i kommunerna.

Undersökningen visar att nio av tio chefer anser att behovet av försörjningsstöd ökat under innevarande år, i dessa kommuner har försörjningsstödet ökat med 28 procent.
-Det är mycket allvarligt. Vi har fått många rapporter från våra medlemmar om den stora ökningen av försörjningsstöd. En följd av att arbetslösheten ökar och att många inte har ersättning från arbetslöshetskassan, säger Christin Johansson ordförande i Akademikerförbundet SSR.

Undersökningen visar vidare att de flesta tror att behovet av försörjningsstöd kommer att fortsätta att öka resten av året. Bland dem som ger en prognos tror de att behovet i snitt kommer att öka med 26 procent.
-Vi är oroliga att den situation som kommunernas socialförvaltningar nu sitter i kommer att påverka hela verksamheten. Och att människor som har det svårt kanske inte får det stöd de behöver. Kommunerna måste också se till att det finns ordentligt med personal när behovet av försörjningsstöd är så här stort, fortsätter Christin Johansson.

På frågan om vilka verksamheter som påverkades av den allvarliga ekonomiska situationen svarade cheferna att försörjningsstödet, placeringar av barn och ungdomar, öppenvård och kvinnosatsningarna skulle påverkas.
-Ja, nu är risken mycket stor att kommunernas socialförvaltningar drar ned på allt som inte är nödvändigt. Även om öppenvård och förebyggande verksamheter är en skyldighet att ha. Tidiga insatta resurser och förebyggande verksamheter lönar sig alltid. När socialtjänsten kommer in sent blir det alltid dyrare och svårare för den enskilde. Detta är samhällsekonomiskt vansinnigt, säger Christin Johansson

-Regeringen måste ta sitt ansvar. Kommunerna kommer inte att kunna möta den skenande arbetslösheten, minskade skatteintäkter och det ökade behovet av försörjningsstöd.
Självklart ska staten ta ansvar för arbetslösheten, det ansvaret ligger inte på kommunerna. Akademikerförbundet SSR kräver att staten redan i år tillskjuter extra resurser till kommunerna för att möta denna allvarliga situation, fortsätter Christin Johansson

I undersökningen säger många chefer att de vill ställa krav på politikerna om en ökad förståelse så att de ser helheten i verksamheten och därmed inser vilka konsekvenser deras beslut tar.
-Vi efterlyser modiga politiker och modiga partier som vågar ta steget och ta ansvar för alla de människor som för sin överlevnad är beroende av socialtjänstens arbete, avslutar Christin Johansson.

Undersökningen i sin helhet bifogas pressmeddelandet och kan läsas på Akademikerförbundet SSRs hemsida akademssr.se

För ytterligare information kontakta förbundsordförande Christin Johansson 0708-17 44 59

Om oss

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet som är fjärde störst inom Saco organiserar över 70 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.

Prenumerera

Dokument & länkar