Fyra av fem som får försörjningsstöd borde åter till andra trygghetssystem

Socialtjänstens försörjningsstöd ska vara ett sista skyddsnät med tillfällig hjälp till en skälig levnadsnivå. Men i dag hamnar många där för att de inte längre ryms i de andra välfärdssystemen, visar en rapport från Akademikerförbundet SSR.

– Fyra av fem försörjningsstödstagare borde åter till trygghetssystemen, säger Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers.

I rapporten ”Försörjningsstödets framtid – 200 000 försörjningsstödstagare borde bort!” identifierar hon flera problem med dagens system:

Välfärden är svag när beviljade ersättningar är så låga att 57 000 personer ändå tvingas gå till socialtjänsten.

Välfärden är trög när pengarna dröjer så att hushåll hamnar i ekonomisk kris. Likaså när föräldrar inte kan arbeta i väntan på barnomsorg. En tröghet som drabbar 28 000 personer.

Välfärden är exkluderande när till exempel arbetslösa inte får a-kassa och sjuka med läkarintyg inte får sjukförsäkring. Ett systemfel som går ut över 84 000 personer.

Analysen ger fler exempel på välfärdssystemens tillkortakommanden. Arbetslöshetsförsäkringen täcker i dag bara fyra av tio arbetssökande, och endast tre procent av dem som tidigare hade en heltidslön får ut 80 procent i ersättning. Sjukförsäkringen gäller inte alla ­– långvarigt sjuka och de som inte ryms i försäkringskassans definition av arbetsoförmåga stängs ute. En svag integrationspolitik misslyckas att skapa möjligheter till jobb för nyanlända. Svaga arbetsgivare betalar löner som inte går att leva på, eller nekar heltidsanställning.

– Vi menar att grundtanken i de svenska trygghetssystemen måste återgå till att varje försäkring tar hand om de sina. Arbetslösa ska befinna sig i arbetslöshetsförsäkringen och sjuka under Försäkringskassans ansvar. Huvudmännen ska inte ha möjlighet att putta ur folk ur det ”egna systemet” och lämpa över kostnaden på någon annan, säger Heike Erkers.

Lunchseminarium
Rapporten presenteras på lunchseminariet ”Försörjningsstödet – dags för en Total Remake?!” i dag klockan 11.30-12.30 vid Almedalen (Kårhuset Rindi, lilla salen, Tage Cervins gata 1, Visby).

Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR, 0706-22 39 78
Stina Andersson, press- och kommunikationschef Akademikerförbundet SSR, 0706-18 44 87

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet som är fjärde störst inom Saco organiserar 62 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.

Taggar:

Om oss

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet som är fjärde störst inom Saco organiserar över 70 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.

Prenumerera