Hur kan vi få ett bättre mottagande av ensamkommande barn?

Fram till den 1 oktober har 830 ensamkommande barn tagits emot i Göteborg. Prognosen för hela året är att mellan 1 100 och 1 200 barn väntas till Göteborg, medan siffran för hela landet är 30 000 barn.

Det innebär ett starkt tryck på bland annat socialtjänsten i många kommuner. Mölndal är regionens ankomstkommun för ensamkommande barn och har under hösten öppnat en rad tillfälliga boenden, där barnen bor innan de anvisas till en annan kommun.

Vad kan politiker på riks- och kommunnivå, myndigheter, fack och civilsamhälle göra just nu för att hantera situationen på ett bra sätt?

Det diskuterar vi under ett frukostseminarium som arrangeras av Akademikerförbundet SSR. Förbundet organiserar medlemmar som arbetar i alla delar av migrationsprocessen, bland annat med mottagandet av ensamkommande barn.

Under seminariet diskuteras Akademikerförbundet SSR:s rapport om ensamkommande barn som presenterades nyligen. Rapporten bygger på en bred enkät bland förbundets medlemmar och bifogas här.

Seminariet är öppet för medier. 

Tid: Torsdag 12 november 2015, kl 09.00-10.30. Frukostfika från 08.30

Plats: Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg, lokal Bryggmästaren 1

Medverkande: 

Marina Johansson, socialdemokratiskt kommunalråd med ansvar för sociala frågor i Göteborgs stad

Tove Näckdal, projektledare för barn på flykt på Rädda barnen, Göteborg

Pia Björking Peterson, ordförande Akademikerförbundet SSR i Göteborgs stad

Anders Nordberg Markhede, enhetschef för ensamkommande barn och ungdomar i Mölndal

Moderator Josefine Johansson, Akademikerförbundet SSR

Kontakt:

Josefine Johansson, professionsstrateg 070 - 827 44 22

Cecilia Axelsson, pressekreterare 070 - 690 44 23

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet som är fjärde störst inom Saco organiserar över 66 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.

Om oss

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet som är fjärde störst inom Saco organiserar över 70 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.

Prenumerera

Dokument & länkar