Hur kan vi få ett bättre mottagande av ensamkommande barn?

Från 40 barn på en vecka i början av året steg antalet ensamkommande barn i Malmö till 40 om dagen i augusti, en siffra som nu är flerdubblad.

Malmö stad har aktiverat sin krisorganisation och Migrationsverket i Malmö beskriver läget som en krissituation. Det är stor brist på familjehem och platser på HVB-hem. Men även i dagens pressade läge har ensamkommande barn rätt till ett bra mottagande.

Frågan är vad rikspolitiker, myndigheter, kommunpolitiker, fack och civilsamhället kan göra just nu för att hantera situationen på ett bättre sätt.

Kom och hör raka frågor och tydliga svar om en av vår tids mest angelägna frågor. Vad kan vi göra mer? Var är flaskhalsarna? Var finns de kreativa lösningarna?

Tid: Tisdag den 1 december 2015 klockan 11.30-13.00.

Plats: Quality Hotel Konserthuset, Amiralsgatan 19, Malmö. Lokal Artisten 3.

Lunchpåse utanför lokalen från klockan 11.15

Medverkande:

Carina Nilsson, socialdemokratiskt kommunalråd med ansvar för socialtjänsten i Malmö stad
Mikaela Hagan, nationell rådgivare Rädda barnen, Malmö
Katrin Skatt Gåvertsson, ordförande Akademikerförbundet SSR i Malmö stad

Moderator: Ursula Berge, samhällspolitisk chef Akademikerförbundet SSR

Seminariet avslutas med en nationell reflektion av Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.

Akademikerförbundet SSR har medlemmar som arbetar med mottagandet av ensamkommande barn hos alla inblandade aktörer. Under seminariet kommer förbundets rapport om ensamkommande barn att diskuteras och delas ut. Rapporten publicerades den 20 oktober 2015 och bygger på en bred enkät med medlemmar som arbetar i migrationsprocessens olika delar.

Seminariet är öppet för medier. 

Josefine Johansson, professionsstrateg 070 - 827 44 22

Cecilia Axelsson, pressekreterare 070 - 690 44 23

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet som är fjärde störst inom Saco organiserar 66 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.

Om oss

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet som är fjärde störst inom Saco organiserar över 70 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.

Prenumerera