Långt kvar till jämställda löner i Uppsala

Löneskillnaderna är stora för akademiker som arbetar i kommunal respektive privat sektor i Uppsala kommun. Lönegapet mellan kvinnor i kommunal sektor och privatanställda män uppgår till 11 000 kronor i månaden. Det visar lönestatistik som SCB har tagit fram för Akademikerförbundet SSR. Under ett arbetsliv blir det en skillnad på 4,6 miljoner kronor. 

– Siffrorna visar svart på vitt hur långt vi har kvar till jämställda löner. Det är kompetens och inte kön som ska styra lönen, säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.

Snittlönen för akademiker i Uppsala med minst tre års högskoleutbildning och som arbetar i den kvinnodominerade kommunala sektorn är lägre än snittlönen för akademiker i övriga sektorer. Inom kommunen är snittlönen 31 000 kronor i månaden, medan den är 38 700 kronor inom staten och 41 200 kronor i den privata sektorn. Siffrorna gäller år 2015.

Det innebär att lönegapet mellan kommunanställda och privatanställda akademiker i genomsnitt är 10 200 kronor. Ännu större skillnad blir det alltså om man jämför kommunanställda kvinnor och privatanställda män.

– Att kvinnor inte får betalt för sin kompetens bottnar i värdediskriminering. Många av våra medlemmar arbetar inom kvinnodominerade områden och är felavlönade eftersom det arbete de utför värderas lägre än arbete i manligt dominerade sektorer, säger Heike Erkers.

Akademikerförbundet SSR driver på för jämställda löner. Mer konkurrenskraftiga löner i kommunerna är också en ren nödvändighet med tanke på möjligheterna att rekrytera.

Kommuner och landsting står inför mycket stora rekryteringsbehov. Över en halv miljon nya medarbetare behövs fram till år 2023, enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL.

– Slutsatsen är given. Löneläget måste höjas rejält samtidigt som arbetsvillkoren förbättras om kommunerna ska kunna konkurrera om den kvalificerade arbetskraften. Det gäller även Uppsala, säger Heike Erkers.

Akademikerförbundet SSR kräver att:

* Varje arbetsgivare ska ha en genomtänkt lönestrategi.

* Utbildning, kunskap och kompetens ska tydligt synas i lönestrukturen.

* Det ska vara möjligt att göra lönekarriär även i kvinnodominerade akademikeryrken. 

Heike Erkers, förbundsordförande 070-622 39 78

Margareta Bosved, kommunikationschef 070-777 66 66

Om oss

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet som är fjärde störst inom Saco organiserar över 70 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.