Ny kollektiv rättsskyddsförsäkring för medlemmar inom offentlig sektor

Pressmeddelande

Akademikerförbundet SSR lanserar ny kollektiv rättsskyddsförsäkring för medlemmar inom offentlig sektor Akademikerförbundet SSR har via AkademikerFörsäkring ingått ett avtal med Trygg-Hansa om en ny kollektiv rättsskyddsförsäkring som gäller från den 1 juni 2009. Försäkringen täcker eventuella rättegångskostnader vid åtal för tjänstefel vid myndighetsutövning.

Akademikerförbundet SSR är med sina 55 000 medlemmar Sacos fjärde största förbund. Förbundet är tillsammans med fem andra Saco-förbund delägare i AkademikerFörsäkring som upphandlar och administrerar försäkringar till totalt 230 000 medlemmar. En kollektiv rättsskyddsförsäkring ger än mer trygghet och mervärde i det fackliga medlemskapet. - "Många av våra medlemmar har ett stort och viktigt ansvar med myndighetsutövning i sitt jobb. Det är viktigt att garantera en juridisk prövning utan personliga ekonomiska konsekvenser." säger Christin Johansson, förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR. - - "Därför är en kollektiv rättsskyddsförsäkring ytterligare en trygghet i medlemskapet." avslutar Christin Johansson. - "Trygg-Hansa har stor erfarenhet av att arbeta tillsammans med fackförbunden inom Saco och TCO och vi har under lång tid sett ett ökat intresse för, och även fokuserat på, kollektiva försäkringslösningar. Vi är därför mycket glada att Akademikerförbundet SSR väljer Trygg-Hansa som sin försäkringspartner för detta ändamål.", säger Kjell Arnberg, Affärsansvarig Affinity på Trygg-Hansas Företagsdivision. - "Tre saker var avgörande för att vi valde Trygg-Hansa som leverantör: de offererade en attraktiv lösning, bolagen har sedan lång tid mycket goda relationer och det är ett välkänt varumärke hos medlemmarna. Vi är övertygade om att Rättskyddsförsäkringen blir den trygghetslösning som Akademikerförbundet SSR eftersträvat för sina medlemmar", säger Anders Gillstedt på AkademikerFörsäkring.

För ytterligare information vänligen kontakta Christin Johansson, Akademikerförbundet SSR, mobil 0708-17 44 59 Kjell Arnberg, Trygg-Hansa, tel 0752-433 245, mobil 0701-68 27 70 Maria Enger, Akademikerförsäkring, tel 08-545 877 53, mobil 0706-88 77 53

Om oss

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet som är fjärde störst inom Saco organiserar över 70 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.

Prenumerera

Dokument & länkar