Ny undersökning,personalvetare som jobbar med varsel och uppsägningar har problem med stress och oro.Personalchefer och handläggare som jobbar med varsel och uppsägningar har problem med stress och oro.

En ny undersökning presenteras av Akademikerförbundet SSR. Den är beställt av Novus opinion. Intervjuerna har genomförts bland 450 medlemmar som är personalchefer och personalhandläggare inom privat och offentlig sektor.

Undersökningen visar att varannan har haft problem med stress, oro, intressekonflikter och för mycket övertid när de arbetat med varsel och uppsägningar.

-Det är en mycket pressad arbetssituation för de som ska svara för personalarbetet vid varsel och uppsägningar. Det är nödvändigt att de också får stöd och de resurser som krävs i den här situationen som alltfler arbetsplatser befinner sig i, säger Eva Fagerberg förhandlingschef Akademikerförbundet SSR.

Det är fler kvinnor än män som blir varslade eller uppsagda. Och det är dessutom dubbelt så många tillsvidareanställda än korttidsanställda som varslats eller sagts upp. -En långsiktig och större förändring på arbetsplatsen innebär att arbetsgivaren minskar på den tillsvidareanställda personalen. De visstidsanställda har nog redan försvunnit när de stora varslen kommer. Att det är fler kvinnor än män beror nog på att de flesta av våra medlemmar som intervjuats jobbar inom offentlig sektor där majoriteten är kvinnor, fortsätter Eva Fagerberg.

Varslade och uppsagda erbjuds oftast personligt stöd eller allmän rådgivning, mer sällan får de outplacement eller utbildning enligt undersökningen.
- Vi kan se att av de som hittills har blivit uppsagda har de flesta fått stöd av sina personalavdelningar. Det är endast 16 procent av de tillfrågade som svarat att de uppsagda inte erhållit något stöd, avslutar Eva Fagerberg.

Undersökningen i sin helhet bifogas pressmeddelandet och kan också läsas på Akademikerförbundet SSRs hemsida akademssr.se

För ytterligare information kontakta förhandlingschef Eva Fagerberg 0734-19 44 66

Om oss

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet som är fjärde störst inom Saco organiserar över 70 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.

Prenumerera

Dokument & länkar