Regeringen måste satsa mer – klyftorna ökar

Vi befinner oss i en lågkonjunktur som är både längre och djupare än tidigare svackor och som dessutom kryddas av en envist kvarhängande eurokris. I ett sådant läge måste regeringen satsa offensivt och inse att sociala insatser är investeringar, inte kostnader.

Regeringens vårbudget är profilerad på utbildning, arbetsmarknad, infrastruktur och tillväxtfrämjande åtgärder regionalt. Det är klokt, men satsningarna är underdimensionerade och saknar ambition att minska de negativa fördelningspolitiska effekterna.

– Den mest effektiva insatsen för att öka efterfrågan är att minska klyftorna i samhället, att se till så att de som har minst får mer att konsumera för. Den grundläggande insikten verkar ha gått regeringen helt förbi, säger Heike Erkers.

Regeringen påstår i vårbudgeten att dess politik minskat utanförskapet. Detta trots att inkomstskillnaderna ökat. De arbetslösa blir allt fler och de fortsätter att släpa efter allt mer. Arbetslöshetsförsäkringen har inte inflationsjusterats sedan 2002 och det är idag fler arbetssökande som får försörjningsstöd än a-kassa.

– Medan klyftorna i samhället ökar väljer regeringen att köra vidare på linjen att de som redan har ska få mer. Höj a-kassan och se till att den omfattar fler. Satsa på att minska klyftorna mellan dem som har och dem som inte har, istället för tvärtom. Insatser för att stärka den sociala sammanhållningen är investeringar, inte kostnader, säger Heike Erkers.

Med en arbetslöshet på 8,3 procent i år och stigande nästa år krävs kraftfullare åtgärder såväl i arbetsmarknadspolitiken som i utbildningspolitiken.  Vi har nu stora årskullar som går ut gymnasiet, unga människor som behöver göra något vettigare än att gå ut i arbetslöshet. Att då minska antalet utbildningsplatser totalt med 2 700 platser är djupt olyckligt.

– I ett sådant här arbetsmarknadsläge är det avgörande att ha en offensiv utbildningspolitik vad gäller såväl yrkesutbildningar som andra högre utbildningar. Fler platser till yrkesutbildningarna sjuksköterska och civilingenjör är säkert välbehövligt, men sådana satsningar får inte ske på bekostnad av de generella högskole- och universitetsutbildningarna. Vi efterlyser minst lika stora satsningar inom exempelvis samhällsvetenskap för att kunna svara mot de stora årskullar som nu går ut gymnasiet.

– Vi efterlyser också att Arbetsförmedlingen får större möjligheter att använda de resurser de har på ett friare sätt för att möta den stigande arbetslösheten. Ett förslag är att Arbetsförmedlingen får möjlighet att använda alla sina åtgärder redan från dag ett, efter en professionell bedömning, för att därmed kunna individanpassa sina åtgärder och få full styrka i arbetsmarknadspolitiken, säger Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers.

Stina Andersson, press- och kommunikationschef, mobil 070-618 44 87, e-post stina.andersson@akademssr.se

Henrik Alfredsson, pressekreterare, mobil 0727-17 44 06, e-post henrik.alfredsson@akademssr.se

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet som är fjärde störst inom Saco organiserar 62 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.

Taggar:

Om oss

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet som är fjärde störst inom Saco organiserar över 70 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.

Prenumerera