Sänkta behörighetskrav i barn- och ungdomsvården leder fel

Socialstyrelsen har i dagarna lämnat förslag till föreskrifter om behörighet för arbete i socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Vi på Akademikerförbundet SSR, som organiserar landets socialsekreterare, är djupt oroade över att Socialstyrelsen vill sänka kraven på behörighet.

Idag krävs socionomexamen och ett års erfarenhet enligt rekommendationerna i Socialstyrelsens allmänna råd. Nu föreslår Socialstyrelsen att socionomexamen eller kandidatexamen med vissa ämneskombinationer ska ge behörighet att arbeta med myndighetsutövning. En kandidatexamen är en termin kortare än socionomexamen.

– Det är högst anmärkningsvärt att man sänker kraven när hela avsikten med behörighetsreglering var att kvalitetssäkra den sociala barn- och ungdomsvården. Socialstyrelsen går därmed tvärs emot flera statliga utredningar som poängterat behovet av förstärkt och fördjupad utbildning för dem som arbetar med barn som far illa, säger Akademikerförbundet SSR:s utvecklingschef Titti Fränkel.

– Socialsekreterarna ansvarar för samhällets sociala insatser för barn och unga. De fattar beslut om tvångsomhändertaganden, familjehemsplaceringar och uppföljning av utsatta barns situation. Det är ett av socialtjänstens känsligaste och mest grannlaga uppdrag, säger Titti Fränkel som idag är inbjuden som expert till riksdagens kunskapsseminarium om socialtjänstens arbete med barn som far illa.

Akademikerförbundet SSR kräver nu att ansvarig minister Maria Larsson ser till att Socialstyrelsens föreskrifter bidrar till stärkt kvalitet i den sociala barn- och ungdomsvården. Inte tvärtom. Och det är bråttom, den 1 juli träder den nya lagen i kraft.

Titti Fränkel, utvecklingschef socialt arbete, Akademikerförbundet SSR, mobil 0703-70 44 33

Stina Andersson, press- och kommunikationschef, mobil 070-618 44 87, e-post stina.andersson@akademssr.se

Henrik Alfredsson, pressekreterare, mobil 0727-17 44 06, e-post henrik.alfredsson@akademssr.se

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet som är fjärde störst inom Saco organiserar drygt 63 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.

Om oss

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet som är fjärde störst inom Saco organiserar över 70 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.

Prenumerera

Citat

Socialstyrelsen går tvärs emot flera statliga utredningar som poängterat behovet av fördjupad utbildning för dem som arbetar med barn som far illa
Titti Fränkel, utvecklingschef