Spaning efter solidariteten-Uppdrag Välfärd Seminarium Almedalen onsdag 7 juli

Uppdrag Välfärd, spaning efter solidariteten.

Onsdag den 7 juli 2010 13:15 – 14.45 Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1, vid Almedalen, Visby

Klyftan mellan de rika och fattiga växer i Sverige. Med hjälp av fakta ur verkligheten frågar vi ut det röd-gröna och det blåa gänget om deras syn på framtidens välfärd.
Under tre år som Akademikerförbundet SSR drivit Uppdrag Välfärd. Vi har träffat socialarbetare från hela landet. Deras berättelse är samstämmig. De beskriver en socialtjänst med för knappa resurser, ökande ärendemängd, nästan inga resurser till förebyggande arbete och nästan total avsaknad av konsekvensanalyser. Idag uppger sex av tio socialsekreterare att de inte längre kan leva upp till socialtjänstlagens intentioner.

Medverkande: Joakim Palme vd institutet för framtidsstudier Ylva Johansson riksdagsledamot (S) Ulf Kristersson borgarråd Stockholm (M) Karin Rogsjö Stockholm fullmäktige(V) Gunnel Wallin(C) Christin Johansson Ordförande Akademikerförbundet SSR

Moderator Margaretha Holmqvist, Akademikern

Kontaktperson Maria Östberg Svanelind, Utredningschef, Akademikerförbundet SSR, 070-1904445,Taggar:

Om oss

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet som är fjärde störst inom Saco organiserar över 70 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.

Prenumerera

Dokument & länkar