Stärk barnskyddet

Barnombudsmannen, BO, presenterar idag sin årsrapport till regeringen. Där ställs tre krav riktade till regeringen; utbildning till att alla som jobbar nära barn, bygg upp en särskild ”barntjänst” och skapa barnanpassad rättsprocessen.

- Välkommet, sägerChristin Johansson, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR. Det är guld värt att få de här frågorna speglade utifrån barnens perspektiv!

BO har intervjuat barn och unga mellan 7 och 26 år och låtit dem berätta vad som fungerar bra och mindre bra i samhällets stöd. Barnens berättelser bekräftar att det är hög tid för regeringen och barn- och äldreministern Maria Larsson att ta sitt ansvar.

- Kommunerna har också ett stor ansvar för att rusta socialtjänsten. Socialsekreterarna gör ett bra jobb trots en mycket tuff arbetssituation. Arbetet med utsatta barn är svårt och komplicerat. Vi kräver att politikerna både lokalt och på riksnivå tar sitt ansvar så att socialtjänsten får de resurser de behöver, fortsätter Christin Johansson

Det minsta vi kan kräva av Maria Larsson är att hon håller utställda löften! I september förra året lovade hon att regeringen skulle satsa 500 miljoner för att skydda barn i socialvården. Lagstiftning om att varje barn som placeras skulle få en egen socialsekreterare och bättre stöd till familjehemmen var några av satsningarna som utlovades. När blir det verklighet?

- Politikerna bör också lyssna på barnen och till BO:s förslag om att se över socialtjänstens organisation. En särskild barntjänst med välutbildade socialsekreterare som också kan arbeta utåtriktat, förebyggande och behandlande är helt klart intressant, avslutarChristin Johansson.

Akademikerförbundet SSRs ordförande, Christin Johansson tel 0708-17 44 59.

Stina Andersson Press- och kommunikationschef Telefon 08-617 44 87 Mobil 070-618 44 87 stina.andersson@akademssr.se

Akademikerförbundet SSR organiserar 62 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare och socionomer. Förbundet är det fjärde största inom Saco.

Taggar:

Om oss

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet som är fjärde störst inom Saco organiserar över 70 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.

Prenumerera