Stort intresse för kompetensutveckling i facklig regiPressmeddelande 2008 09 01Stort intresse för kompetens och karriärutveckling i facklig regi.
Drygt 200 har anmält sitt intresse till seminarium i Göteborg.

Akademikerförbundet SSR inbjuder medlemmar till kompetensutveckling och workshop för att öka kunskaperna om sin karriärutveckling. Linda Bodén, coach med beteendevetenskaplig akademisk utbildning, kommer att föreläsa och hålla i samtalen.
Föreläsningarna fortsätter i Malmö och Umeå. Intresset från förbundets yrkesverksamma medlemmar är lika stort på dessa orter.

Tid: Tisdag den 2 september, klockan 17.30

Plats: Linnésalen, Anneldalsseminariet, Seminariegatan 1B, (Göteborgs Universitet) Göteborg

Ytterligare information om seminarierna fås av Linda Syrén på telefon 0708-27 44 15

Om oss

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet som är fjärde störst inom Saco organiserar över 70 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.

Prenumerera