Sviker regeringen de mest utsatta barnen? Inget förslag i dag till riksdagen på åtgärder för att stärka barnens situation.

Idag, 20 mars, är det sista dagen som regeringen kan lämna propositioner till riksdagen om de säkert ska kunna behandlas innan sommaren. Akademikerförbundet SSR efterlyser propositionen om förslagen från Barnskyddsutredningen.

I september förra året lovade barn – och äldreminister Maria Larsson på DN-debatt att regeringen skulle satsa 500 miljoner för att skydda barn i socialvården. Lagstiftning om att varje barn som placeras skulle få en egen socialsekreterare och bättre stöd till familjehemmen var några av satsningarna som utlovades.

- De löften som Maria Larsson utställde i höstas innebar att regeringen redan då la flera av Barnutredningens viktiga förslag på is. Och nu står det skrivet i stjärnorna om ens de löftena kommer att infrias, sägerChristin Johansson, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.

Redan 2009 lämnades slutbetänkandet om stärkt skydd för barn och unga i den sociala barn- och ungdomsvården. Utredningens förslag handlade bland annat om att förbättra barnens möjligheter till delaktighet och inflytande samt krav på socionomutbildning och specialistkompetens hos den personal som arbetar med frågorna

Regeringen och barn- och äldreministern riskerar på det här sättet sin trovärdighet i frågor som rör de allra mest utsatta barnen. Maria Larsson måste komma med besked; När och hur tänker regeringen infria sina löften? frågar Christin Johansson.

Telefon till Christin Johansson ordförande i Akademikerförbundet SSR 0708-17 44 59

Stina Andersson Press- och kommunikationschef Telefon 08-617 44 87 Mobil 070-618 44 87 stina.andersson@akademssr.se

Akademikerförbundet SSR organiserar 62 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare och socionomer. Förbundet är det fjärde största inom Saco.

Taggar:

Om oss

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet som är fjärde störst inom Saco organiserar över 70 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.

Prenumerera