Om oss

Akademin AB är ett expansivt kunskapsföretag med huvudkontor i Malmö. Vi är verksamma inom IT-relaterade områden med södra Sverige som arbetsområde. Med kunskapsföretag avser vi ett företag som bygger sin verksamhet på de anställdas kompetens och att vi kan leverera just de tjänster/lösningar som våra kunder efterfrågar. Våra tjänster/lösningar anpassas alla efter våra kunders miljö, behov och önskemål. Vi på Akademin AB arbetar aktivt med att se till att rätt och uppdaterad kompetens alltid finns inom organisationen och att våra medarbetare utvecklas till att kunna möta kundernas önskemål idag och i framtiden. Akademin AB har som utgångspunkt att så långt som möjligt se till att den kompetens som behövs i den dagliga verksamheten finns internt inom bolaget. Genom att arbeta på detta sätt kan vi erbjuda våra kunder mera kostnadseffektiva och framför allt flexibla tjänster. Akademin AB startade sin verksamhet 1999 och har sedan dess växt och utvecklats enormt. Att vi lyckats så pass väl som vi gjort beror till stor del på att vi alltid satt kunden och dennes behov främst. Vi erbjuder våra kunder skräddarsydda tjänster som matchar deras behov och önskemål. Akademin AB ägs idag till 100 % av medarbetarna. Vi anser att det är viktigt att behålla ägandet finns inom bolaget då detta medför mer motiverade och engagerade medarbetare. Vi strävar efter att bygga upp långsiktiga relationer med de företag som valt oss som leverantör. Målsättningen är att vi ska vara flexibla, kvalitetsmedvetna, lyhörda för kundernas önskemål, innovativa och ha förståelse för våra kunders verksamhet. Genom att vara detta lägger vi grunden till en bra och långsiktig relation med våra kunder. Våra kunder ska vinna på att anlita Akademin AB som leverantör och därigenom ha ett intresse av en långsiktig relation som är gynnsam för kunden.