Akademiska Hus bygger ut GIH

Gymnastik- och idrottshögskolan och Akademiska hus har tecknat avtal om att en ombyggnad och tillbyggnad till en kostnad av 160,5 mkr. För att samla verksamheten och bättre anpassa lokalerna till GIH:s behov planeras en utbyggnad bakom befintlig byggnad i sluttningen mot Fiskartorpsvägen.

- De nya lokalerna kommer att skapa förutsättningar för det nya GIH med förbättrad studiemiljö för de studerande och en efterlängtad samordning av våra tvär- och flervetenskapliga forskningsmiljöer, säger Suzanne Lundvall, tf rektor för Gymnastik- och idrottshögskolan. Den nya tillbyggnaden som ritats av Wingårdh Arkitektkontor, är på 4 000 kvm. Den ansluter väl till befintliga byggnadens 40-tals prägel med enkla och rena linjer och fasader av oputsat rött tegel. Inflyttning sker i september 2012. Dessutom kommer det befintliga huset att byggas om och utrustas med modern ventilation och teknik. - Att med detta arkitektoniskt vackra ny- och ombyggnads projekt, få bidra till att utveckla GIH:s verksamhet i Stockholm känns oerhört stimulerande, säger Sten Wetterblad, regiondirektör Akademiska Hus Stockholm. Hyresavtalet på tjugo år har godkänts av Akademiska Hus koncernstyrelse men är villkorat av regeringens godkännande om att GIH får teckna hyresavtal längre än 10 år med AHS.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia