Akademiska Hus bygger nytt Folkhälsohus på Campus Solna

Karolinska Institutet, Smittskyddsinistitutet och Akademiska Hus har nu tecknat avtal om att bygga det så kallade Folkhälsohuset på Campus Solna till en kostnad av 371 miljoner kronor.

Folkhälsohuset ska innehålla kontor och undervisning för Karolinska Institutet och kontor för Smittskyddsinsititutet. Huset byggs i korsningen mellan Solnavägen-Tomtebodavägen där det nya huset och de ovala husen för Karolinska Institut Science Park bildar en välkomnande entréplats från väster. - Smittskyddsinstitutet ser mycket positivt på att Akademiska Hus nu beslutet bygga ett ”Folkhälsohus” för våra och KI:s lokalbehov. Inte minst med tanke på den förstärkning av smittskyddsarbetet som planeras för kommande år behöver vi nya kontorslokaler, ett nytt krisrum m m, säger Hans Ottosson, överdirektör för Smittskyddsinstitutet. - Den nya byggnaden ger goda förutsättningar till utvecklingen av folkhälsoverksamheten som Karolinska Institutet tagit över från Stockholms läns landsting, säger Rune Fransson, direktör för innovation, infrastruktur och finanser, Karolinska Institutet. Folkhälsohuset som är på ca 16 500 kvm, har ritats av KOD Arkitekter. För att anpassa sig till den befintliga bebyggelsen har huset samma höjd som omgivande byggnader. Huskroppen är relativt smal och utsträckt med avsmalnande gavlar för att ge ett så nätt uttryck som möjligt. Det röda teglet som har en central roll på Campus Solna, kommer även att användas på Folkhälsohuset. - Med detta projekt bidrar Akademiska Hus, tillsammans med KI och SMI, till ett ännu attraktivare campusområde i absolut världsklass, samtidigt som vi bidrar till att ytterligare utveckla stadsmiljön efter Solnavägen, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus. Akademiska Hus energimål ska självklart uppfyllas och alternativa energikällor ska utredas för att ytterligare kunna sänka byggnadens energiförbrukning. Byggnaden ska också vara förberett för flexibel användning och för att kunna indelas för att rymma fler hyresgäster i framtiden.

Om oss

Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag och ledande på kreativa miljöer för högre utbildning och forskning. Den största kundgruppen är universitet och högskolor. Hyresintäkterna uppgick till 4 482 Mkr år 2004. Fastighetsbeståndets bedömda marknadsvärde är 38 miljarder kronor och lokalytan 3,3 miljoner kvm. Akademiska Hus har verksamhet över hela landet, från Lund i söder till Kiruna i norr. www.akademiskahus.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia