Akelius erbjudande om att teckna preferensaktier

Styrelsen för Akelius har beslutat att erbjuda allmänheten i Sverige och institutionella investerare att teckna preferensaktier i Akelius till en volym om 1 500 miljoner kronor. Akelius har möjlighet att utöka erbjudandet till en total volym om 3 000 miljoner kronor.

Teckningskurs är 320 kronor per preferensaktie. Varje preferensaktie ger en utdelning om 20 kronor per år, där fem kronor utbetalas varje kvartal. Årlig effektiv direktavkastning givet denna teckningskurs är 6,4 procent.

Kunder hos Akelius har förtur till 400 aktier per person.

Anmälan om teckning av preferensaktier ska ske under perioden 2 september till 12 september 2014. Preliminärt datum för offentliggörande av utfall är 16 september och preliminär likviddag är 19 september.

Erbjudandet är bland annat villkorat av att inga händelser inträffar som har så väsentligt negativ inverkan på bolaget att det är olämpligt att genomföra emissionen eller att andra omständigheter gör det olämpligt att genomföra emissionen.

Ett prospekt, som idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen, finns tillgängligt på:

Akelius hemsida www.akelius.se/web/prospekt.asp

Swedbanks hemsida www.swedbank.se/prospekt

Danske Banks hemsida www.danskebank.se/prospekt

Swedbank är Lead Manager och Joint Bookrunner, Danske Bank är Joint Bookrunner och Avanza är Retail Distributer för erbjudandet. Gernandt & Danielsson är legal rådgivare.

VD Pål Ahlsén: Likviden kommer att användas till fortsatt cherry picking av bostäder i storstäder och uppgradering till First Class.

Danderyd, den 1 september 2014

Pål Ahlsén, VD och Koncernchef

pal.ahlsen@akelius.se , 076 - 807 97 02

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.

Taggar:

Om oss

Akelius Residential Property AB är ett av Europas största noterade bostadsbolag med ett fastighetsbestånd om 48 000 lägenheter med ett totalt marknadsvärde om EUR 11 miljarder. Bolaget är verksamt i Sverige, Tyskland, USA, Kanada, England, Danmark och Frankrike. Akelius äger bostäder i storstäder. 91 procent av fastighetsbeståndet finns i områden med mer än en miljon invånare såsom Berlin, Hamburg, München, Köln-Düsseldorf, Frankfurt-Mainz, Paris, London, Toronto, Montreal, New York, Boston, Washington, Stockholm och Köpenhamn. Akelius arbetar kontinuerligt för att ge nuvarande och framtida hyresgäster ett bättre boende, genom uppgradering av service och fastigheter. Årligen uppgraderas 4 000 lägenheter.

Prenumerera

Dokument & länkar