Akelius förlänger lån

Akelius Fastigheter AB amorterar 1,335 miljoner SEK till Akeliusfonder Ltd. Akelius Fastigheter ABs dotterbolag Akelius GmbH upptar motsvarande volym lån av Akeliusfonder Ltd.

Akelius GmbHs lån från Akeliusfonder Ltd blir efterställda de obligationer, med förfall 2015-06-25 (ISIN: SE0004649739), utfärdade av Akelius Fastigheter AB. Innan förändringen i lånestruktur rankades Akeliusfonder Ltds fordran på Akelius Fastigheter AB pari passu med obligationslånet. Förändringen medför även att koncernen Akelius Fastigheter ABs resultat efter skatt förbättras med 30 miljoner SEK årligen.

Förändringen i lånestruktur har genomförts efter avstämning med och godkännande av agenten under obligationslånet, Swedish Trustee AB.

Den genomsnittliga löptiden på lånen från Akeliusfonder Ltd förlängs med ett år till fyra år och åtta månader. Förändringen medför att inga lån från Akeliusfonder Ltd till koncernen Akelius Fastigheter AB förfaller innan 2015-12-31.

Danderyd, den 14 februari 2013

Pål Ahlsén, VD och Koncernchef
pal.ahlsen@akelius.se
0768 – 07 97 02

Taggar:

Om oss

Akelius Residential Property AB är ett av Europas största noterade bostadsbolag med ett fastighetsbestånd om 48 000 lägenheter med ett totalt marknadsvärde om EUR 11 miljarder. Bolaget är verksamt i Sverige, Tyskland, USA, Kanada, England, Danmark och Frankrike. Akelius äger bostäder i storstäder. 91 procent av fastighetsbeståndet finns i områden med mer än en miljon invånare såsom Berlin, Hamburg, München, Köln-Düsseldorf, Frankfurt-Mainz, Paris, London, Toronto, Montreal, New York, Boston, Washington, Stockholm och Köpenhamn. Akelius arbetar kontinuerligt för att ge nuvarande och framtida hyresgäster ett bättre boende, genom uppgradering av service och fastigheter. Årligen uppgraderas 4 000 lägenheter.

Prenumerera

Dokument & länkar