Akelius köper 168 lägenheter i Washington

Båda fastigheterna är byggda 1927.

Fastigheterna ligger fem kilometer öster om Vita Huset i stadsdelen Capitol Hill.

Fastighet Adress Lägenheter
Capitol East Apartments 816 E St NE 120
  518 9th St NE  
Lexington Apartments 1114 F St NE 48

Priset är USD 34 miljoner, eller 287 miljoner kronor.

Stockholm, 2017-07-13 

Pål Ahlsén 

VD, Koncernchef 

+46 768 07 97 02 

pal.ahlsen@akelius.se 

Akelius Residential Property ABs (publ) preferensaktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North. Avanza Bank är bolagets certifierade  rådgivare.

Om oss

Akelius Residential Property AB är ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd på 50 000 lägenheter med ett totalt marknadsvärde om 80 miljarder kronor. Bolaget är verksamt i Sverige, Tyskland, USA, Kanada, England, Danmark och Frankrike. Fastigheterna finns i växande storstäder, i attraktiva och efterfrågade lägen. 86 procent av fastighetsbeståndet finns i Berlin, Hamburg, Paris, London, Toronto, Montreal, New York, Boston, Stockholm och Malmö. Akelius arbetar kontinuerligt för att ge nuvarande och framtida hyresgäster ett bättre boende, genom uppgradering av service och fastigheter. Årligen uppgraderas 4 000 lägenheter.

Prenumerera

Dokument & länkar